Zawód administrator treści stron internetowych

Administratorzy treści stron internetowych opracowują lub tworzą treści na platformę internetową zgodnie z długoterminowymi celami strategicznymi, politykami i procedurami dotyczącymi treści internetowych organizacji lub ich klientów. Kontrolują i monitorują zgodność z normami, regulacjami prawnymi i przepisami dotyczącymi prywatności oraz zapewniają optymalizację. Są również odpowiedzialni za integrację prac autorów i projektantów w celu uzyskania ostatecznego układu, który będzie zgodny ze standardami firmy.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Struktura informacji

  Rodzaj infrastruktury, która określa format danych: częściowo ustrukturyzowane, nieustrukturyzowane i ustrukturyzowane.

 • Wymogi prawne produktów ICT

  Międzynarodowe przepisy dotyczące rozwoju i stosowania produktów ICT.

 • Oprogramowanie do authoringu

  Oprogramowanie zapewniające wstępnie zaprogramowane elementy, które umożliwiają tworzenie interaktywnych aplikacji multimedialnych w celu edycji, struktury i rozmieszczenia treści przeznaczonych do publikacji.

 • Programowanie sieciowe

  Paradygmat programowania oparty na łączeniu znaczników (co dodaje kontekst i strukturę do tekstu) oraz na innym kodzie programowania sieciowego, takim jak AJAX, Javascript i PHP, w celu przeprowadzenia odpowiednich działań i wizualizacji treści.

 • Strategia wydawnicza

  Metody, reguły, media i narzędzia publikowania treści z systemów zarządzania treścią w pojedynczych źródłach lub w różnych mediach.

 • Procesy opracowywania treści

  Specjalistyczne techniki stosowane do projektowania, pisania, kompilowania, edycji i organizacji treści cyfrowych, takich jak tekst, grafika i materiały wideo do celów wydawniczych.

 • Kluczowe słowa w kontekście treści cyfrowych

  Narzędzia cyfrowe do prowadzenia wyszukiwania na podstawie słów kluczowych. Systemy wyszukiwania informacji określają treść dokumentu na podstawie słów kluczowych i metadanych.

 • Języki arkusza stylów

  Dziedzina języka komputerowego, zajmująca się prezentacją ustrukturyzowanych dokumentów, takich jak kaskadowe arkusze stylów (CSS). Dokumenty te muszą być zgodne z arkuszami stylów, zestawem reguł stylistycznych, takich jak czcionka, kolor i układ.

Umiejętności

 • Używać języków znaczników

  Używać języków komputerowych, które można odróżnić składniowo od tekstu, aby dodawać adnotacje do dokumentu, określać układ i typy dokumentów, takie jak HTML.

 • Stosować typy treści

  Używać typów i podtypów MIME jako standardowego identyfikatora do wskazania rodzaju danych zawartych w pliku, takich jak typ łącza, obiektu, skrypt i elementy stylu oraz rodzaj nośnika.

 • Optymalizować działanie wyszukiwarek

  Przeprowadzanie badań marketingowych i strategii dotyczących optymalnych procesów wyszukiwarki, znane również jako marketing w wyszukiwarkach (SEM), w celu zwiększenia natężenia ruchu online i znajomości strony internetowej.

 • Identyfikować wymogi prawne

  Badać mające zastosowanie procedury i normy prawne, analizować i określać wymogi prawne mające zastosowanie do danej organizacji, jej polityk i produktów.

 • Interpretować teksty techniczne

  Czytać i rozumieć teksty techniczne informujące o sposobie wykonywania zadań, zazwyczaj z podziałem na etapy.

 • Stosować narzędzia do opracowywania treści

  Używać specjalistycznych narzędzi do opracowywania treści, takich jak systemy zarządzania treścią i terminologią, systemy pamięci tłumaczeń, moduł sprawdzania języka i edytory, aby generować, kompilować i przekształcać treści zgodnie z określonymi standardami.

 • Zarządzać zawartością metadanych

  Stosować metody i procedury zarządzania zawartością, aby zdefiniować i wykorzystywać koncepcje metadanych, takie jak dane tworzenia w celu opisywania, organizowania i archiwizowania treści, takich jak dokumenty, pliki wideo i audio, aplikacje i obrazy.

 • Prowadzić kontrolę jakości treści

  Dokonywać walidacji treści, sprawdzając ją pod względem jakości formalnej i funkcjonalnej, użyteczności i obowiązujących standardów.

 • Tworzyć tytuł dla treści

  Opracowywanie atrakcyjnego tytułu, dzięki któremu zwraca się uwagę publiczności na treść swojego artykułu, historię lub publikację.

 • Przestrzegać przepisów prawa

  Zapewniać o odpowiednim poinformowaniu na temat regulacji prawnych, regulujących określoną działalność i przestrzeganiu zasad, procedur oraz przepisów.

 • Zarządzać treściami online

  Dbać o aktualizację treści stron internetowych, ich organizację, atrakcyjność oraz zaspokajanie przez nie potrzeb odbiorców docelowych, wymagań przedsiębiorstwa i międzynarodowych standardów poprzez sprawdzanie łączy oraz ustalanie ram czasowych i kolejność publikacji.

 • Zapewniać przestrzeganie regulaminu firmy

  Zagwarantować, że działania pracowników są zgodne z regulaminem firmy, wdrażanym w oparciu o wytyczne klienta, a także firmowe reguły, dyrektywy, zasady i programy.

 • Przekładać koncepcje wymagań na treść

  Opracowywanie treści cyfrowych poprzez zastosowanie określonych wymogów i wytycznych.

 • Kompilować treści

  Pobierać, wybierać i organizować treści z określonych źródeł zgodnie z wymaganiami nośników wyjściowych, takich jak materiały drukowane, wnioski online, platformy, strony internetowe i wideo.

 • Korzystać z oprogramowania do zarządzania systemem

  Używać oprogramowania, które umożliwia publikowanie, redagowanie i modyfikowanie treści, jak również obsługę techniczną z poziomu centralnego interfejsu.

 • Włączyć zawartość do mediów wyjściowych

  Opracowywać i dodawać treści multimedialne i tekst w systemach online i offline, takich jak strony internetowe, platformy, aplikacje i media społecznościowe w celu publikowania i rozpowszechniania.

 • Identyfikować wymagania klientów

  Stosować techniki i narzędzia, takie jak ankiety, kwestionariusze, aplikacje ICT, do uzyskiwania, definiowania, analizowania, dokumentowania i utrzymywania wymagań użytkowników dotyczących systemu, usługi lub produktu.

 • Przekładać wymagania koncepcyjne do projektowania wizualnego

  Opracowywać projekt wizualny na podstawie danych specyfikacji i wymagań, w oparciu o analizę zakresu i docelowych odbiorców. Tworzyć wizualną reprezentację pomysłów, takich jak logo, grafika witryny, gry cyfrowe i układy.

 • Przygotowywać treści multimedialne

  Opracowywanie materiałów multimedialnych, takich jak zrzuty ekranowe, grafiki, slajdy, animacje i materiały wideo, które mają być wykorzystane jako zintegrowane treści w szerszym kontekście informacyjnym.

 • Zapewniać przestrzeganie wymogów prawnych

  Zapewniać zgodność z ustalonymi i obowiązującymi normami oraz wymogami prawnymi, takimi jak specyfikacje, polityki, normy lub przepisy w odniesieniu do celu, do którego dążą organizacje.

 • Zapewniać materiały pisane

  Przekazywać informacje w formie pisemnej za pośrednictwem mediów cyfrowych lub drukowanych zgodnie z potrzebami grupy docelowej. Tworzyć układ treści zgodnie ze specyfikacjami i normami. Stosować zasady pisowni i gramatyki.

Source: Sisyphus ODB