Zawód agitator wyborczy

Agitatorzy wyborczy działają w terenie, żeby przekonać obywateli do głosowania na reprezentowanego przez siebie kandydata. Prowadzą bezpośrednie rozmowy w miejscach publicznych i gromadzą informacje na temat opinii obywateli, a także prowadzą działania dotarcie informacji o kampanii do szerokiego grona odbiorców.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki marketingu wyborczego

  Różne metody wykorzystywane w kontaktach z grupą docelową lub osobami fizycznymi w celu uzyskania poparcia dla danej przyczyny, takie jak agitacja w terenie (chodzenie od drzwi do drzwi), agitacja przez kandydata (chodzenie od drzwi do drzwi lub rozmowy ze społecznością z przedstawicielem danej idei), agitacja telefoniczna, zaangażowanie przechodniów na ulicy i inne metody agitacji.

Umiejętności

 • Wpływać na zachowania wyborcze

  Wpływać na społeczeństwo w trakcie politycznej lub innej kampanii ustawodawczej, która wymaga głosowania w celu zapewnienia, by głosowano na partię, osobę lub wnioski, które są preferowane, rozmawiając z osobami i korzystając ze strategii promocyjnych.

 • Prowadzić rejestr podejmowanych czynności zawodowych

  Sporządzać i prowadzić rejestry wykonanych prac.

 • Podejmować działania w zakresie pozyskiwania funduszy

  Prowadzić działania, dzięki którym będą gromadzone środki na rzecz organizacji lub kampanii; działania te to m.in. informowanie opinii publicznej, zbieranie funduszy podczas wydarzeń zorganizowanych w tym celu lub innych wydarzeń o ogólnym charakterze oraz wykorzystywanie internetowych narzędzi pozyskiwania środków.

 • Przedstawiać argumenty w przekonujący sposób

  Przedstawiać argumenty podczas negocjacji bądź debaty lub w formie pisemnej w przekonujący sposób, aby uzyskać jak największe poparcie dla sprawy, którą reprezentuje mówca lub autor.

 • Inicjować rozmowy z przechodniami

  Angażować ludzi w miejscach o dużym natężeniu ruchu w rozmowy, aby zainteresować ich daną sprawą lub kampanią, zebrać fundusze lub uzyskać ogólne poparcie dla sprawy.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Przedstawiać daną sprawę

  Przedstawiać powody i cele związane z określoną sprawą, taką jak kwestia charytatywna lub kampania polityczna, osobom indywidualnym lub szerszym rzeszom odbiorców w celu uzyskania poparcia dla tej sprawy.

Source: Sisyphus ODB