Zawód aktor cyrkowy / aktorka cyrkowa

Aktorzy cyrkowi opracowują oryginalne występy, wykazując się dużymi umiejętnościami artystycznymi i estradowymi, prezentując głębię emocji i propozycje artystyczne dla widowni. Mogą występować, w zespole lub w pojedynkę, prezentując jedną lub więcej tradycyjnych lub oryginalnych dyscyplin cyrkowych, które zazwyczaj bazują na możliwościach fizycznych, takich jak wytrzymałość, równowaga, zwinność, elastyczność, sprawność i koordynacja ciała, oraz w połączeniu z dyscyplinami estradowymi, takimi jak taniec, teatr, występy mimów itd. Fizyczny charakter wykonywanych ćwiczeń często wiąże się z pewnym ryzykiem dla wykonawcy.  

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Estetyka cyrkowa

  Sposób ewolucji koncepcji i tradycji cyrkowych w czasie i ich znaczenie artystyczne.

 • Dramaturgia cyrkowa

  Zrozumienie, z czego składa się przedstawienie cyrkowe.

 • Terminologia cyrkowa

  Specyficzna terminologia związana z działalnością cyrkową.

 • Techniki aktorskie i reżyserskie

  Zakres technik treningowych i dotyczących prób, które mają na celu doskonalenie emocjonalnie ekspresyjnej gry aktorskiej. Techniki dotyczące wszystkich aspektów tworzenia filmu, sztuki teatralnej i przedstawień w ujęciu ogólnym. 

Umiejętności

 • Analizować własne występy

  Zrozumienie, analizowanie i opisywanie swoich własnych wyników. Kontekstualizacja pracy w jednym lub wielu stylach, trendach, ewolucji itp. Ocena własna pracy podczas prób i przedstawień.

 • Postępować zgodnie z polityką przedsiębiorstwa

  Stosować zasady i reguły rządzące działaniami i procesami organizacji.

 • Kontrolować zgodność z harmonogramem produkcji

  Kontrolować codzienne i długoterminowe harmonogramy prób, szkoleń, występów, sezonów, podróży itp., biorąc pod uwagę harmonogram projektu i wszystkie przygotowania określone w oparciu o wymagania produkcji.

 • Monitorować trendy w praktyce artystycznej

  Na bieżąco dowiadywać się o nowych trendach i stosować je w działaniach artystycznych.

 • Koordynować przebieg produkcji artystycznej

  Nadzorować bieżącą koordynację zadań produkcyjnych tak, aby organizacja wpisywała się w pożądaną politykę artystyczną i biznesową oraz aby prezentowała publiczne produkcje w sposób jednolity.

 • Opisywać własne aspiracje artystyczne względem trendów artystycznych

  Określić swoje obszary zainteresowania i ambicji. Odnieść je do tendencji artystycznych.

 • Przeprowadzać charakteryzację artystów wykonawców

  Używać kosmetyków do charakteryzacji artystów przed widowiskami scenicznymi.

 • Opracowywać wizję artystyczną

  Nieustannie rozwijać i definiować konkretną wizję artystyczną, poczynając od propozycji, a kończąc na gotowym produkcie.

 • Pracować z trupą cyrkową

  Współpraca z innymi artystami cyrkowymi i kadrą kierowniczą. Zapewnienie udziału własnego przy równoczesnym uwzględnieniu całości przedstawienia.

 • Zarządzać informacjami zwrotnymi

  Przekazywanie innym informacji zwrotnych. Ocenić oraz konstruktywnie i profesjonalnie reagować na krytyczne uwagi współpracowników i klientów.

 • Sprawdzać montaż konstrukcji cyrkowej przed występem

  Sprawdzać montaż konstrukcji cyrkowej pod kątem występów cyrkowych w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji.

 • Wykonywać dyscypliny cyrkowe

  Charakteryzować się bardzo wysokim poziomem praktycznych i technicznych umiejętności i kompetencji w jednej lub kilku dyscyplinach cyrkowych, aby uzyskać dostęp do branży cyrkowej.

 • Zarządzać karierą artystyczną

  Prezentacja samego siebie i swojego podejścia artystycznego. Uzyskiwanie pozycji dla swoich dzieł na rynkach docelowych. Promowanie i wprowadzanie na rynek samego siebie oraz swoich dzieł.

 • Równoważyć wymagania projektu z kwestiami związanymi ze zdrowiem i bezpieczeństwem

  Dostosowywać poziom wysiłku wymaganego do produkcji artystycznej. Dostosowywać lub regulować ruchy i sekwencje ruchów. Ustalać limity wydajności. Umożliwiać okresy regeneracji i podejmować inne środki.

 • Przeprowadzać treningi fizyczne

  Planować i przeprowadzać treningi fizyczne według (codziennego) schematu szkoleń w celu utrzymania dobrego stanu fizycznego.

 • Dostosowywać plan wydarzenia artystycznego do lokalizacji

  Dostosowywać plany do innych lokalizacji w odniesieniu do koncepcji artystycznej.

 • Opracowywać oprawę wizualną danego dzieła

  Opracowywać oprawę wizualną, która będzie tworzyć otoczenie za pomocą malowania, rysowania, oświetlenia, projekcji lub innych środków wizualnych.

 • Zarządzać projektem artystycznym

  Zarządzać projektem artystycznym. Określać potrzeby w zakresie projektu. Ustanawiać partnerstwa. Zarządzać budżetem, harmonogramem, umowami i oceniać projekt.

 • Dobierać materiały artystyczne w celu wykorzystania ich do stworzenia dzieła sztuki

  Dobierać materiały artystyczne w oparciu o wytrzymałość, kolor, teksturę, wyważenie, wagę, wielkość i inne cechy, które powinny gwarantować wykonalność zamierzeń artystycznych pod względem oczekiwanego kształtu, koloru itp., mimo że mogą one odbiegać od efektu. Materiały artystyczne, takie jak farba, tusz, akwarele, węgiel drzewny, olej lub oprogramowanie komputerowe, mogą być wykorzystywane tak samo jak śmieci, „żywe” produkty (np. owoce) oraz wszelkie inne materiały w zależności od projektu twórcy.

Source: Sisyphus ODB