Zawód analityk środowiska użytkownika

Analitycy środowiska użytkownika oceniają interakcję i doświadczenie klientów oraz analizują zachowania, postawy i emocje użytkowników dotyczące korzystania z danego produktu, systemu lub usługi. Proponują sposoby ulepszenia interfejsu i użyteczności produktów, systemów lub usług. Biorą przy tym pod uwagę praktyczne, wynikające z doświadczenia, afektywne, istotne i wartościowe aspekty interakcji między człowiekiem a komputerem i własności produktu, a także postrzeganie przez daną osobę aspektów systemowych, takich jak użyteczność, łatwość korzystania i skuteczność oraz dynamikę doświadczenia użytkownika.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Behawiorystyka

  Badanie i analiza zachowań uczestników poprzez obserwacje regulowane i realistyczne oraz metodyczne eksperymenty naukowe.

 • Użyteczność aplikacji

  Proces, w którym można określić i zmierzyć przyswajalność, wydajność, użyteczność i łatwość użytkowania aplikacji.

 • Psychologia poznawcza

  Ludzkie procesy psychiczne, takie jak: uwaga, pamięć, używanie języka, percepcja, rozwiązywanie problemów, kreatywność i myślenie.

 • Oprogramowanie do projektowania interakcji

  Metodologie projektowania interakcji między użytkownikami a oprogramowaniem lub usługą w celu zaspokojenia potrzeb i preferencji większości osób, które będą miały styczność z produktem, oraz w celu uproszczenia komunikacji między produktem a użytkownikiem, np. projektowanie ukierunkowane na cele.

 • Interakcja człowiek-komputer

  Badanie zachowania i interakcji między urządzeniami cyfrowymi a ludźmi.

Umiejętności

 • Oceniać interakcje użytkowników z aplikacjami ICT

  Oceniać, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z aplikacjami ICT w celu analizy ich zachowania, wyciągania wniosków (na przykład na temat motywów, oczekiwań i celów) i poprawy funkcjonalności aplikacji.

 • Przygotowywać dokumentację techniczną

  Przygotowywanie dokumentacji dla istniejących i przyszłych produktów oraz usług, z opisem ich funkcjonalności i składu w taki sposób, aby były zrozumiałe dla szerokiego kręgu odbiorców nieposiadających przygotowania technicznego oraz zgodne z określonymi wymogami i normami. Aktualizuj dokumentację.

 • Przeprowadzać wywiad w celu uzyskania informacji

  Korzystać z profesjonalnych metod i technik prowadzenia badań i wywiadów, aby zbierać odpowiednie dane, fakty lub informacje, aby uzyskiwać nowe spostrzeżenia i w pełni zrozumieć przesłanie rozmówcy.

 • Prowadzić badania użytkowników ICT

  Realizacja czynności badawczych, takich jak rekrutacja uczestników, planowanie zadań, gromadzenie danych empirycznych, analiza danych i produkcja materiałów w celu oceny interakcji między użytkownikami a systemem, programem lub aplikacją ICT.

 • Sporządzać sprawozdanie z wyników analizy

  Opracowywać dokumenty badawcze lub przeprowadzać prezentacje na żywo wyników przeprowadzonych badań i analiz, ze wskazaniem procedur i metod analitycznych, które doprowadziły do konkretnych wyników, jak również potencjalnych interpretacji wyników.

 • Przeprowadzać badania jakościowe

  Gromadzić istotne informacji poprzez stosowanie systematycznych metod, takich jak wywiady, grupy dyskusyjne, analizy tekstowe, obserwacje i studia przypadków.

 • Tworzyć prototypy rozwiązań typu user experience

  Projektowanie i przygotowywanie makiet, prototypów i przepływów w celu przetestowania rozwiązań User Experience (UX) lub zebrania opinii od użytkowników, klientów, partnerów oraz interesariuszy.

 • Oceniać poziom informacji zwrotnej od klientów

  Oceniać uwagi klienta, aby dowiedzieć się, czy klienci czują się zadowoleni lub niezadowoleni z produktu bądź usługi.

 • Używać mapy doświadczeń klienta

  Zbadać wszystkie interakcje i punkty kontaktu ludzi z produktem, marką lub usługą. Określić kluczowe zmienne, takie jak czas trwania i częstotliwość każdego punktu styku.

 • Przeprowadzać badania ilościowe

  Przeprowadzać systematyczne badanie empiryczne obserwowalnych zjawisk za pomocą technik statystycznych, matematycznych lub obliczeniowych.

 • Badać użyteczność oprogramowania

  Sprawdzać, czy produkt jest wygodny w obsłudze dla użytkownika końcowego. Rozpoznawać problemy użytkowników i wprowadzać zmiany w celu poprawy użyteczności. Gromadzić dane wejściowe na temat oceny oprogramowania przez użytkowników.

 • Analizować wymagania biznesowe

  Analizować potrzeby i oczekiwania klientów w odniesieniu do produktu lub usługi w celu wykrycia i usunięcia niespójności oraz ewentualnej rozbieżności opinii wśród zainteresowanych stron.

Source: Sisyphus ODB