Zawód analityk budżetu

Analitycy budżetu monitorują działalność w zakresie wydatków przez instytucje i przedsiębiorstwa publiczne i prywatne. Przygotowują oni sprawozdania budżetowe, dokonują przeglądu modelu budżetu stosowanego w przedsiębiorstwie i zapewniają zgodność z zasadami polityki budżetowej i innymi przepisami prawnymi.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procedury obowiązujące w dziale finansowym

  Różne procesy, obowiązki, żargon, rola w organizacji i inne szczególne cechy działu finansowego w organizacji. Rozumienie sprawozdań finansowych, inwestycje, ujawnianie polityki itp.

 • Polityki obowiązujące w przedsiębiorstwach

  Zbiór reguł rządzących działalnością firmy.

 • Zasady budżetowe

  Zasady szacowania i opracowywania prognoz dotyczących działalności gospodarczej, regularne sporządzanie budżetu i sprawozdań.

Umiejętności

 • Sprawować kontrolę nad wydatkami

  Analizować rozliczenia wydatków na tle dochodów i wykorzystania środków przez różne jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa lub organizmy w ogólności. Zalecać efektywne sposoby wykorzystania środków finansowych.

 • Korzystać z systemów biurowych

  Właściwie i terminowo korzystać z systemów biurowych używanych w obiektach biznesowych w zależności od celu, czy to do zbierania wiadomości, przechowywania informacji o klientach, czy planowania harmonogramu. Obejmuje to administrowanie systemami, m.in. zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie dostawcami, przechowywanie i systemy poczty głosowej.

 • Oceniać budżety

  Czytać plany budżetowe, analizować wydatki i dochody planowane w określonym okresie i oceniać ich zgodność z ogólnymi planami firmy lub organizmu.

 • Analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa

  Na podstawie rachunków, rejestrów, sprawozdań finansowych i informacji zewnętrznych dotyczących rynku, analizować wyniki przedsiębiorstwa w sprawach finansowych w celu określenia działań na rzecz poprawy, które mogłyby zwiększyć zysk.

 • Udzielać wsparcia przy opracowywaniu rocznego budżetu

  Wspierać opracowywanie rocznego budżetu przez tworzenie danych bazowych w sposób określony w operacyjnej procedurze budżetowej.

 • Oceniać rentowność

  Dokonywanie przeglądu i analizy informacji finansowych oraz wymogów dotyczących projektów, takich jak ocena budżetu, spodziewany obrót oraz ocena ryzyka w celu określenia korzyści i kosztów projektu. Ocena, czy umowa lub projekt zostaną zrealizowane oraz czy potencjalne zyski są warte ryzyka finansowego.

 • Opracowywać sprawozdania w zakresie statystyki finansowej

  Sporządzać sprawozdania finansowe i statystyczne w oparciu o zgromadzone dane w celu przedstawienia tych sprawozdań instytucjom zarządzającym organizacji.

Source: Sisyphus ODB