Zawód analityk kosztów

Analitycy kosztów przygotowują regularne analizy kosztów, budżetu i sprawozdania, aby przyczynić się do ogólnego planowania kosztów i prognozowania działalności przedsiębiorstwa. Dokonują przeglądu i uzgodnienia kluczowych bilansów i identyfikują nowe możliwości oszczędzania kosztów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zarządzanie kosztami

  Proces planowania, monitorowania i dostosowywania kosztów oraz przychodów przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia efektywności kosztowej i zdolności.

 • Polityki obowiązujące w przedsiębiorstwach

  Zbiór reguł rządzących działalnością firmy.

 • Zarządzanie płynnością

  Teoria i praktyki dotyczące zarządzania płynnością w przedsiębiorstwie w celu ułatwienia realizacji zobowiązań wobec stron trzecich bez naruszania sprawnego funkcjonowania firmy ani ponoszenia znacznych strat.

 • Procedury obowiązujące w dziale finansowym

  Różne procesy, obowiązki, żargon, rola w organizacji i inne szczególne cechy działu finansowego w organizacji. Rozumienie sprawozdań finansowych, inwestycje, ujawnianie polityki itp.

Umiejętności

 • Przekazywać sprawozdania dotyczące analizy kosztów i korzyści

  Przygotowywać, kompilować i przekazywać sprawozdania z podziałem kosztów na proponowane i budżetowe plany firmy. Z wyprzedzeniem analizować finansowe lub społeczne koszty i korzyści projektu lub inwestycji w danym okresie.

 • Interpretować sprawozdania finansowe

  Odczytywać, rozumieć i interpretować najważniejsze pozycje i wskaźniki w sprawozdaniach finansowych. Wyodrębniać najważniejsze informacje ze sprawozdań finansowych w zależności od potrzeb i uwzględniać te informacje przy opracowywaniu planów działu.

 • Oceniać budżety

  Czytać plany budżetowe, analizować wydatki i dochody planowane w określonym okresie i oceniać ich zgodność z ogólnymi planami firmy lub organizmu.

 • Dokonywać syntezy informacji finansowych

  Gromadzić, korygować i łączyć informacje finansowe pochodzące z różnych źródeł lub departamentów w celu sporządzenia dokumentu z ujednoliconymi sprawozdaniami lub planami finansowymi.

 • Kontrolować wydatki

  Monitorowanie i utrzymanie skutecznej kontroli kosztów w odniesieniu do efektywności, odpadów, godzin nadliczbowych i personelu. Ocena nadwyżek i dążenie do wydajności oraz produktywności.

 • Oceniać rentowność

  Dokonywanie przeglądu i analizy informacji finansowych oraz wymogów dotyczących projektów, takich jak ocena budżetu, spodziewany obrót oraz ocena ryzyka w celu określenia korzyści i kosztów projektu. Ocena, czy umowa lub projekt zostaną zrealizowane oraz czy potencjalne zyski są warte ryzyka finansowego.

 • Podejmować działania w zakresie rachunkowości zarządczej

  Wykonać czynności związane z kosztami oraz operacje w ramach działalności księgowej, takie jak standardowy rozwój kosztów, analiza cen średnich, analiza marży i stosunku kosztów, kontrola inwentarza oraz analiza wariancji. Informować zarząd o wynikach i doradzać w zakresie ewentualnych działań mających na celu kontrolę i redukcję kosztów.

 • Przygotowywać modele bazujące na metodzie koszt plus

  Regularnie tworzyć modele kosztów i cen, biorąc pod uwagę koszty materiałów i łańcucha dostaw, personelu i koszty operacyjne.

Source: Sisyphus ODB