Zawód analityk oprogramowania

Analitycy oprogramowania uzyskują i określają wzajemną wagę wymagań użytkowników, tworzą i dokumentują specyfikacje oprogramowania, sprawdzają ich zastosowania, a także dokonują ich przeglądu podczas opracowywania oprogramowania. Pośredniczą między użytkownikami oprogramowania a zespołem ds. opracowania oprogramowania.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wymagania użytkowników systemu ICT

  Proces mający na celu dopasowanie potrzeb użytkownika i organizacji do elementów i usług systemu poprzez uwzględnienie dostępnych technologii i technik niezbędnych do uzyskania i określenia wymogów, pozyskiwanie opinii użytkowników w celu wykazania objawów problemów oraz analiza tych objawów.

 • Techniki analizy oczekiwań biznesowych

  Procedury wymagane do identyfikacji i analizy potrzeb biznesowych i organizacyjnych.

 • Wymogi prawne produktów ICT

  Międzynarodowe przepisy dotyczące rozwoju i stosowania produktów ICT.

 • Modele danych

  Techniki i istniejące systemy stosowane do strukturyzowania elementów danych i pokazujące związki między nimi, a także metody interpretacji struktur i stosunków między danymi.

 • Modele projektowanego systemu informatycznego

  Zbiór struktur i modeli niezbędnych do zrozumienia lub opisu systemu oprogramowania, w tym elementów oprogramowania, zależności między nimi oraz właściwości obu tych elementów i zależności.

 • Metodologie projektowania oprogramowania

  Metody takie jak Scrum, V-model i Waterfall, wykorzystywane w zakresie projektowania systemów i zastosowań oprogramowania.

Umiejętności

 • Tworzyć modele danych

  Stosować określone techniki i metody w celu analizy wymogów dotyczących danych w procesach biznesowych danej organizacji celem tworzenia modeli dla tych danych, takich jak modele koncepcyjne, logiczne i fizyczne. Modele te mają specyficzną strukturę i format.

 • Identyfikować potrzeby użytkownika ICT

  Określanie potrzeb i wymagań użytkowników ICT w ramach konkretnego systemu poprzez zastosowanie metod analitycznych, takich jak analiza grup docelowych.

 • Komunikować się z użytkownikami w celu zbierania danych o ich oczekiwaniach

  Komunikowanie się z użytkownikami w celu identyfikacji ich potrzeb i pozyskiwania danych na ich temat. Określenie wszystkich odpowiednich wymagań użytkowników i udokumentowanie ich w sposób zrozumiały i logiczny dla dalszej analizy i specyfikacji.

 • Opracowywać prototyp oprogramowania

  Opracowywać pierwszą niekompletną lub wstępną wersję oprogramowania komputerowego w celu symulacji pewnych określonych aspektów produktu końcowego.

 • Projektować system informacyjny

  Definiowanie architektury, składu, komponentów, modułów, interfejsów i danych na potrzeby zintegrowanych systemów informacyjnych (sprzęt, oprogramowanie i sieć), w oparciu o wymogi i specyfikacje systemowe.

 • Sporządzać studium wykonalności

  Przeprowadzać ocenę potencjału projektu, planu, propozycji lub nowego pomysłu. Opracowywać standardowe badanie oparte na szeroko zakrojonym dochodzeniu i badaniach wspierających proces podejmowania decyzji.

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

 • Analizować procesy biznesowe

  Badać wkład procesów pracy w osiąganie celów biznesowych i monitorować ich skuteczność i wydajność.

 • Opracowywać dokumentację zgodnie z wymogami prawnymi

  Tworzyć profesjonalnie napisane treści opisujące produkty, zastosowania, komponenty, funkcje lub usługi zgodnie z wymogami prawnymi oraz standardami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi.

 • Przekładać wymagania koncepcyjne do projektowania wizualnego

  Opracowywać projekt wizualny na podstawie danych specyfikacji i wymagań, w oparciu o analizę zakresu i docelowych odbiorców. Tworzyć wizualną reprezentację pomysłów, takich jak logo, grafika witryny, gry cyfrowe i układy.

 • Tworzyć projekt oprogramowania

  Przenosić szereg wymogów na przejrzysty i zorganizowany projekt oprogramowania.

 • Definiować architekturę oprogramowania

  Tworzyć i dokumentować strukturę oprogramowania, w tym komponentów, sprzęgów i interfejsów. Zapewniać wykonalność, funkcjonalność i kompatybilność z istniejącymi platformami.

 • Zarządzać procesem zmiany wersji systemu ICT

  Nadzorować proces transferu danych ze starszego (przestarzałego) do obecnego systemu przez mapowanie, łączenie, migrację, dokumentowanie i przetwarzanie danych.

Source: Sisyphus ODB