Zawód analityk systemów telekomunikacyjnych

Analitycy systemów telekomunikacyjnych dokonują przeglądu, analizują i oceniają potrzeby i systemy telekomunikacyjne organizacji. Zapewniają szkolenia w zakresie cech i funkcji systemu telekomunikacyjnego.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Podstawy techniki mikrofalowej

  Technologie wykorzystywane w przesyłaniu informacji lub energii przez fale elektromagnetyczne o częstotliwości od 1000 do 100 000 MHz.

 • Teoria elektroniki analogowej

  Teoria oparta na obwodach analogowych, w których objętości (napięcie lub natężenie) zmieniają się w czasie w sposób ciągły.

 • Nabywanie sieciowego sprzętu ICT

  Produkty dostępne od dostawców urządzeń sieciowych oraz metody wyboru i zamawiania sprzętu.

 • Elektromagnetyzm

  Badanie obecności sił elektromagnetycznych i interakcji między polami elektrycznymi i magnetycznymi. W wyniku interakcji między cząstkami z ładunkiem elektrycznym mogą powstawać pola magnetyczne o pewnym zakresie lub częstotliwości, a energia elektryczna może być wytwarzana poprzez zmianę tych pól magnetycznych.

 • Protokoły komunikacyjne ICT

  System zasad, które umożliwiają wymianę informacji między komputerami lub innymi urządzeniami za pośrednictwem sieci komputerowych.

 • Trunking w telekomunikacji

  Sposób zapewnienia dostępu do sieci wielu klientom, przy jednoczesnym zachowaniu mniejszej liczby komponentów przyłączeniowych poprzez grupowanie i współdzielenie kanałów i częstotliwości połączeń.

 • Zasady działania urządzeń elektronicznych

  Badania nad energią elektryczną, w szczególności elektronową, kontrolą oraz jej głównymi zasadami dotyczącymi układów scalonych i układów elektrycznych.

Umiejętności

 • Montować monitory na potrzeby kontroli procesu

  Planować i wdrażać system monitorów w celu kontrolowania określonych procesów w danej organizacji lub w danym systemie.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Organizować szkolenie z zakresu systemu ICT

  Planować i przeprowadzać szkolenie personelu z zakresu problemów systemowych i sieciowych. Wykorzystywać materiały szkoleniowe, oceniać i raportować postępy w nauce stażystów.

 • Przekazywać sprawozdania dotyczące analizy kosztów i korzyści

  Przygotowywać, kompilować i przekazywać sprawozdania z podziałem kosztów na proponowane i budżetowe plany firmy. Z wyprzedzeniem analizować finansowe lub społeczne koszty i korzyści projektu lub inwestycji w danym okresie.

 • Aktualizować oprogramowanie układowe

  Aktualizować podstawowe lub wbudowane oprogramowanie w urządzeniach, składnikach sieci i systemach wbudowanych.

 • Projektować proces

  Identyfikować przepływ pracy i wymogi dotyczące zasobów dla określonego procesu, korzystając z różnych narzędzi, takich jak oprogramowanie do symulacji procesów, schematy blokowe i modele w skali.

 • Wykonywać analityczne obliczenia matematyczne

  Stosować metody matematyczne i korzystać z technologii obliczeniowych w celu przeprowadzania analiz i znajdowania rozwiązań konkretnych problemów.

 • Kalibrować przyrządy elektroniczne

  Korygować i regulować wiarygodność instrumentu elektronicznego poprzez pomiar wyników i porównywanie wyników z danymi dotyczącymi urządzenia referencyjnego lub zestawem standardowych wyników. Odbywa się to w regularnych odstępach czasu określonych przez producenta i przy użyciu urządzeń do wzorcowania.

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

 • Używać urządzeń SBC

  Zarządzanie zapytaniami podczas sesji VoIP oraz zapewnienie bezpieczeństwa i jakości usług poprzez prowadzenie sesji dyżurnej służby granicznej (SBC).

 • Obsługiwać system dystrybucji połączeń

  Stosowanie metod przydziału (najczęściej używane w centrach obsługi telefonicznej) w celu zapewnienia klientom możliwie najlepszej usługi poprzez przyłączenie ich do najodpowiedniejszego agenta.

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

 • Obsługiwać elektroniczne narzędzia pomiarowe

  Obsługa szerokiej gamy urządzeń do pomiaru właściwości elektronicznych elementów systemu, takich jak licznik mocy optycznej, licznik poboru mocy światłowodowej, cyfrowy licznik mocy i liczniki komorowe.

 • Obsługiwać centralę PBX

  Obsługiwać centralę PBX (ang. Private Branch Exchange) – system telekomunikacyjny w organizacji, który przełącza połączenia między użytkownikami na liniach lokalnych. Jednocześnie system ten umożliwia wszystkim użytkownikom udostępnianie zewnętrznych linii telefonicznych.

 • Zapewniać dokumentację użytkownika

  Opracowaywać i organizować dystrybucję ustrukturyzowanych dokumentów, aby pomóc ludziom korzystającym z określonego produktu lub systemu, takich jak pisemne lub wizualne informacje o systemie aplikacji i sposobie korzystania z niego.

 • Analizować procesy biznesowe

  Badać wkład procesów pracy w osiąganie celów biznesowych i monitorować ich skuteczność i wydajność.

Source: Sisyphus ODB