Zawód analityk testów technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Analitycy testów pracują w środowisku testowym, oceniając produkty, sprawdzając ich jakość i dokładność lub tworząc scenariusze testowe. Tworzone przez nich testy są następnie wdrażane przez testerów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Poziomy testowania oprogramowania

  Poziomy testowania w procesie opracowywania oprogramowania, takie jak badania jednostkowe, testowanie integracji, testowanie systemu i testowanie akceptacji.

Umiejętności

 • Przedstawiać wyniki testów

  Przedstawiać wyniki testów z naciskiem na wnioski i zalecenia, różnicując wyniki według stopnia istotności. Załączać odpowiednie informacje z planu badań i przedstawiać metody badań, stosując wskaźniki, tabele i metody wizualne, jeśli potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia.

 • Wyznaczać cele w zakresie zapewniania jakości

  Określać cele i procedury zapewniania jakości; nadzorować ich utrzymanie i stałą poprawę, dokonując przeglądu celów, protokołów, dostaw, procesów, sprzętu i technologii pod kątem standardów jakości.

 • Opracować zestaw testowy ICT

  Tworzyć serię przypadków testowych, aby sprawdzić zachowanie oprogramowania w porównaniu ze specyfikacjami. Te przypadki testowe należy następnie wykorzystać podczas kolejnych testów.

 • Planować testowanie oprogramowania

  Tworzyć i nadzorować plany testów. Decydować w sprawie przydziału zasobów, narzędzi i technik. Ustalać kryteria testów pod kątem wyważenia ponoszonego ryzyka w przypadku pozostawionych wad, dostosowywać budżet i planować dodatkowe koszty.

 • Odtwarzać problemy z oprogramowaniem zgłoszone przez klientów

  Stosowanie specjalistycznych narzędzi do powielania i analizy warunków, które doprowadziły do powstania zestawu oprogramowania lub produktów zgłoszonych przez klienta w celu zapewnienia odpowiednich rozwiązań.

 • Tworzyć dokumentację testowania oprogramowania

  Opisywać procedury testowania oprogramowania dla zespołu technicznego oraz analizę wyników badań użytkownikom i klientom w celu informowania ich o stanie i efektywności oprogramowania.

 • Rozwiązywać problemy w sposób krytyczny

  Określać mocne i słabe strony różnych abstrakcyjnych, racjonalnych pojęć, takich jak kwestie, opinie i podejścia związanych z określoną problematyczną sytuacją w celu opracowania rozwiązań i alternatywnych metod postępowania wobec danej sytuacji.

 • Wykonywać testy oprogramowania

  Wykonywać badania w celu upewnienia się w sposób niebudzący wątpliwości, że dany wyrób spełnia określone wymagania klienta, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Stosować techniki i narzędzia testowania oprogramowania w celu identyfikacji usterek oprogramowania (błędów) i nieprawidłowości.

Source: Sisyphus ODB