Zawód analityk ubezpieczeniowy

Analitycy ubezpieczeniowi analizują informacje dotyczące rynków ubezpieczeń i ich ratingu kredytowego, sporządzają raporty ratingowe i faktury, opracowują dane finansowe oraz przedstawiają i wyjaśniają opinie ratingów kredytowych na rzecz zainteresowanych stron, klientów i podmiotów zewnętrznych. Pracują oni na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych i obliczają składki i stawki ubezpieczeniowe dla klientów firmy, wykorzystując w tym celu zarówno metody ręczne, jak i zautomatyzowane.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Nauki aktuarialne

  Zasady stosowania technik matematycznych i statystycznych w celu określenia potencjalnego lub istniejącego ryzyka w różnych branżach, takich jak finanse lub ubezpieczenia.

 • Rodzaje ubezpieczeń

  Różne rodzaje polis ubezpieczenia ryzyk i przeniesienia strat oraz ich charakterystyka, np. ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie samochodowe lub ubezpieczenie na życie.

 • Procesy monitoringu kredytowego

  Różne techniki i procedury stosowane w celu zapewnienia, że kredyt zostanie udzielany odpowiednim klientom i że będą oni płacić terminowo.  

 • Zasady ubezpieczania

  Zrozumienie zasad ubezpieczania, w tym odpowiedzialności osób trzecich, zapasów i obiektów.

 • Prawo ubezpieczeniowe

  Prawo i ustawodawstwo dotyczące polityki przenoszenia ryzyka lub strat z jednej strony, ubezpieczonego, na rzecz innego ubezpieczyciela, w zamian za okresową płatność. Dotyczy to regulacji roszczeń ubezpieczeniowych i działalności ubezpieczeniowej.

 • Rynek ubezpieczeń

  Tendencje i główne czynniki stymulujące na rynku ubezpieczeń, metodologie i praktyki w zakresie ubezpieczeń oraz określanie głównych zainteresowanych stron w sektorze ubezpieczeń.

Umiejętności

 • Analizować pożyczki

  Badać i analizować pożyczki udzielone na rzecz organizacji i osób fizycznych w postaci różnych kredytów, takich jak ochrona przed przekroczeniem limitu w koncie, kredyt eksportowy przedwysyłkowy, kredyt terminowy i zakup papierów komercyjnych.

 • Dokonywać syntezy informacji finansowych

  Gromadzić, korygować i łączyć informacje finansowe pochodzące z różnych źródeł lub departamentów w celu sporządzenia dokumentu z ujednoliconymi sprawozdaniami lub planami finansowymi.

 • Doradzać w kwestiach finansowych

  Prowadzić konsultacje, doradzać i proponować rozwiązania w zakresie zarządzania finansami, m.in. w odniesieniu do nabywania nowych aktywów, ponoszenia kosztów inwestycji oraz metod skutecznego opodatkowania.

 • Gromadzić informacje finansowe

  Gromadzić informacje na temat papierów wartościowych, warunków rynkowych, regulacji rządowych oraz sytuacji finansowej, celów i potrzeb klientów lub firm.

 • Analizować ratingi kredytowe

  Badać i szukać informacji o wiarygodności kredytowej firm i korporacji, dostarczonych przez agencje ratingowe w celu ustalenia prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania przez dłużnika.

 • Analizować ryzyko finansowe

  Identyfikowanie i analizowanie rodzajów ryzyka, które mogą mieć wpływ na organizację lub osobę fizyczną, takich jak ryzyko kredytowe i ryzyko rynkowe oraz proponowanie rozwiązań w celu ochrony przed tymi zagrożeniami.

 • Przygotowywać sprawozdania kredytowe

  Przygotowywać raporty określające prawdopodobieństwo spłaty zadłużenia przez organizację i robić to w odpowiednim czasie, spełniając wszystkie wymogi prawne związane z umową.

Source: Sisyphus ODB