Zawód animator obiektów trójwymiarowych

Animatorzy obiektów trójwymiarowych są odpowiedzialni za animację modeli 3D przedmiotów, otoczenia wirtualnego, wzorów, znaków i wirtualnych animowanych postaci 3D.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Teksturowanie 3D

  Proces nanoszenia rodzaju powierzchni na obraz 3D.

 • Podstawy animacji

  Zasady animacji 2D i 3D, takie jak ruch ciała, kinematyka, przeregulowanie, antycypacja, squash i stretch.

 • Oświetlenie w 3D

  Rozwiązania lub efekty cyfrowe, które symulują światło w środowisku 3D.

 • Animacja cząsteczkowa

  Pole z animacją cząstek – technika animacji, w której wiele obiektów graficznych wykorzystuje się do symulacji zjawisk, takich jak płomienie i wybuchy, oraz zjawiska „fuzzy”, które są trudne do odtworzenia przy użyciu konwencjonalnych metod symulacji komputerowej.

Umiejętności

 • Omawiać dzieła sztuki

  Przedstawiać i omawiać charakter i treść dzieła sztuki z udziałem publiczności, dyrektorów artystycznych, redaktorów katalogów, dziennikarzy i innych zainteresowanych osób.

 • Stosować techniki obrazowania 3D

  Wdrażać różne techniki, takie jak rzeźbienie cyfrowe, modelowanie krzywej i skanowanie 3D w celu tworzenia, edytowania, konserwacji i wykorzystania obrazów 3D: chmur punktowych, grafiki wektorowej 3D i kształtów powierzchni 3D.

 • Obsługiwać oprogramowanie do tworzenia grafiki komputerowej 3D

  Używać graficznych narzędzi ICT, takich jak Autodesk Maya, Blender, które umożliwiają edytowanie cyfrowe, modelowanie, rendering i skład graficzny. Narzędzia te opierają się na matematycznej reprezentacji przedmiotów trójwymiarowych.

 • Tworzyć środowisko 3D

  Opracowywanie komputerowo generowanej reprezentacji 3d otoczenia, takiego jak symulowane środowisko, w którym użytkownicy wchodzą w interakcje.

 • Tworzyć postaci 3D

  Tworzyć modele 3D, przekształcając i digitalizując wcześniej zaprojektowane postacie za pomocą specjalistycznych narzędzi 3D

 • Renderować obrazy 3D

  Stosowanie specjalistycznych narzędzi w celu przekształcenia modeli 3D druków w obrazy 2D o realistycznych efektach 3D lub wykorzystania fotograficznego na komputerze.

 • Rigować postaci 3D

  Tworzyć szkielet wykonany z kości i stawów, związany z siatką 3D, umożliwiający zginanie się postaci 3D do żądanej pozycji z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi ICT.

 • Tworzyć animacje obiektów trójwymiarowych od podstaw

  Ożywiać cyfrowe modele 3D obiektów organicznych, m.in. poprzez odzwierciedlenie emocji lub wprowadzenie ruchów twarzy bohaterów oraz umieszczenie ich w środowisku cyfrowym 3D.

Source: Sisyphus ODB