Zawód animator turystyki

Animatorzy turystyki opracowują i organizują działania rozrywkowe dla gości obiektu hotelarsko-gastronomicznego. Tworzą i koordynują działania służące rozrywce klientów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zajęcia rekreacyjne

  Zakres i cechy działalności rekreacyjnej prowadzonej dla klientów.

Umiejętności

 • Informować klientów o anulacjach i zmianach w planie

  Streszczać klientom informacje na temat zmian, opóźnień lub odwołań planowanych działań.

 • Opracowywać programy rozrywek

  Tworzenie, planowanie i kierowanie angażowaniem oraz programami rozrywkowymi.

 • Zapewniać zgodność ze standardami BHP

  Nadzorować cały personel i procesy, aby zachować zgodność ze standardami zdrowia, bezpieczeństwa i higieny. Komunikować się i wspierać dostosowanie tych wymogów do programów BHP firmy.

 • Pomagać klientom o specjalnych potrzebach

  Pomagać klientom o specjalnych potrzebach zgodnie z odpowiednimi wytycznymi i specjalnymi normami. Rozpoznawać ich potrzeby i, jeśli to konieczne, właściwie na nie reagować.

 • Wykazywać się interkulturalnymi kompetencjami w usługach hotelarskich

  Znać, szanować i budować konstruktywne i pozytywne relacje z klientami, gośćmi i współpracownikami z różnych kultur w branży hotelarskiej.

 • Udzielać informacji turystycznych

  Udzielać klientom istotnych informacji o historycznych i kulturowych lokalizacjach i wydarzeniach, przekazując te informacje w sposób zabawny i pouczający.

 • Angażować gości w aktywności rozrywkowe

  Zapewniać rozrywkę gościom obiektu, angażując ich w aktywności rozrywkowe, tak aby przyjemnie i aktywnie spędzili czas pobytu.

 • Zapewniać współpracę między wydziałami

  Gwarantować komunikację i współpracę ze wszystkimi jednostkami i zespołami w danej organizacji zgodnie ze strategią przedsiębiorstwa.

 • Być w zgodzie z przepisami prawa z zakresu zdrowia bezpieczeństwa higieny i innych obszarów dotyczących żywności

  Przestrzegać optymalnego bezpieczeństwa i higieny żywności podczas przygotowywania, produkcji, przetwarzania, przechowywania, dystrybucji i dostawy produktów spożywczych.

 • Być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami lokalnymi

  Śledzić informacje o nadchodzących wydarzeniach, usługach lub działaniach poprzez sprawdzanie arkuszy informacyjnych i komunikatów w internecie.

 • Budować relacje biznesowe

  Ustanowienie pozytywnego, długofalowego związku między organizacjami i zainteresowanymi stronami trzecimi, takimi jak dostawcy, dystrybutorzy, akcjonariusze i inne zainteresowane strony, w celu informowania ich o organizacji i jej celach.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

Source: Sisyphus ODB