Zawód antropolog

Antropolodzy badają wszystkie aspekty życia związane z człowiekiem. Badają różne dawne cywilizacje oraz ich sposoby organizacji. Podejmują próby analizy aspektów fizycznych, społecznych, językowych, politycznych, gospodarczych, filozoficznych i kulturowych różnych grup. Celem ich badań jest zrozumienie i opisanie przeszłości ludzkości oraz rozwiązanie aktualnych problemów społecznych. Badają różne perspektywy, takie jak antropologia filozoficzna.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Antropologia

  Badanie rozwoju i zachowania ludzi.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Obserwacja uczestników

  Badania empiryczne, których celem jest uzyskanie intymnej bliskości z daną grupą oraz ich zasadami, ideami, przekonaniami i zachowaniami poprzez intensywną interakcję ze społecznością w jej środowisku kulturowym przez długi okres czasu. Obejmuje to bezpośrednie obserwacje, wywiady, udział w pracach grupowych itd.

Umiejętności

 • Przeprowadzać wywiady

  Przeprowadzać wywiady z ludźmi w różnych okolicznościach.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

 • Badać zachowanie ludzi

  Analizować, badać i wyjaśniać zachowanie człowieka, ujawniać przyczyny zachowywania się przez poszczególne osoby i grupy w sposób, w jaki ma miejsce, i szukać wzorców w celu przewidywania przyszłych zachowań.

 • Badać kultury

  Badać i przejmować elementy innej kultury, aby poznać jej tradycje, zasady i sposoby funkcjonowania.

 • Tworzyć prace naukowe

  Przedstawiać hipotezy, ustalenia i wnioski z własnych badań naukowych w ramach swojej specjalizacji w publikacjach branżowych.

 • Obserwować zachowanie ludzi

  Szczegółowo notować podczas obserwacji, w jaki sposób ludzie oddziałują i reagują na siebie nawzajem oraz na inne przedmioty, koncepcje, pomysły, przekonania i systemy, aby odkrywać wzorce i tendencje.

Source: Sisyphus ODB