Zawód antropolog

Antropolodzy badają wszystkie aspekty życia związane z człowiekiem. Badają różne dawne cywilizacje oraz ich sposoby organizacji. Podejmują próby analizy aspektów fizycznych, społecznych, językowych, politycznych, gospodarczych, filozoficznych i kulturowych różnych grup. Celem ich badań jest zrozumienie i opisanie przeszłości ludzkości oraz rozwiązanie aktualnych problemów społecznych. Badają różne perspektywy, takie jak antropologia filozoficzna.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Antropologia

  Badanie rozwoju i zachowania ludzi.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Obserwacja uczestników

  Badania empiryczne, których celem jest uzyskanie intymnej bliskości z daną grupą oraz ich zasadami, ideami, przekonaniami i zachowaniami poprzez intensywną interakcję ze społecznością w jej środowisku kulturowym przez długi okres czasu. Obejmuje to bezpośrednie obserwacje, wywiady, udział w pracach grupowych itd.

Umiejętności

 • Przeprowadzać wywiady

  Przeprowadzać wywiady z ludźmi w różnych okolicznościach.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

 • Badać zachowanie ludzi

  Analizować, badać i wyjaśniać zachowanie człowieka, ujawniać przyczyny zachowywania się przez poszczególne osoby i grupy w sposób, w jaki ma miejsce, i szukać wzorców w celu przewidywania przyszłych zachowań.

 • Badać kultury

  Badać i przejmować elementy innej kultury, aby poznać jej tradycje, zasady i sposoby funkcjonowania.

 • Tworzyć prace naukowe

  Przedstawiać hipotezy, ustalenia i wnioski z własnych badań naukowych w ramach swojej specjalizacji w publikacjach branżowych.

 • Obserwować zachowanie ludzi

  Szczegółowo notować podczas obserwacji, w jaki sposób ludzie oddziałują i reagują na siebie nawzajem oraz na inne przedmioty, koncepcje, pomysły, przekonania i systemy, aby odkrywać wzorce i tendencje.

Source: Sisyphus ODB