Zawód archeolog

Archeolodzy badają i analizują dawne cywilizacji i osadnictwo, gromadząc i oceniając ślady materialne. Archeolodzy analizują i wyciągają wnioski w wielu kwestiach, takich jak: hierarchia, lingwistyka, kultura i polityka, na podstawie badania przedmiotów, budowli, skamielin, reliktów i artefaktów, które przetrwały po badanych grupach ludności. Archeolodzy korzystają z różnych metod interdyscyplinarnych, takich jak stratygrafia, typologia, analiza 3D, matematyka i modelowanie.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Modelowanie naukowe

  Działalność naukowa polegająca na wyborze odpowiednich aspektów sytuacji i dążeniu do przedstawienia procesów fizycznych, obiektów i zjawisk empirycznych, aby umożliwić lepsze zrozumienie, wizualizację lub kwantyfikację oraz umożliwić symulację pokazującą, jak zachowałby się konkretny podmiot w danych okolicznościach.

 • Krytyka źródeł

  Proces klasyfikowania różnych źródeł informacji na różne kategorie, takie jak historyczne i niehistoryczne lub pierwotne i wtórne, oraz ocena tych źródeł na podstawie ich zawartości, cech materiału, autorów itd.

 • Techniki wykopaliskowe

  Metody usuwania skał i gleby, stosowane w miejscu wykopów i związane z nimi ryzyko.

 • Historia kultury

  Dziedzina łącząca podejścia historyczne i antropologiczne do rejestrowania i studiowania dawnych zwyczajów, sztuki i obyczajów grupy ludzi, biorąc pod uwagę ich środowisko polityczne, kulturowe i społeczne.

 • Archeologia

  Badanie odzyskanych elementów i analiza kultury materialnej pozostawionej w wyniku działalności człowieka w przeszłości.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Historia

  Dyscyplina, która bada, analizuje i przedstawia wydarzenia z przeszłości dotyczące ludzi.

Umiejętności

 • Tworzyć prace naukowe

  Przedstawiać hipotezy, ustalenia i wnioski z własnych badań naukowych w ramach swojej specjalizacji w publikacjach branżowych.

 • Wykonywać analityczne obliczenia matematyczne

  Stosować metody matematyczne i korzystać z technologii obliczeniowych w celu przeprowadzania analiz i znajdowania rozwiązań konkretnych problemów.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Prowadzić badania historyczne

  Stosować metody naukowe w badaniach historii i kultury.

Source: Sisyphus ODB