Zawód artysta konceptualny

Artyści konceptualni mają możliwość wyboru dowolnego materiału jako narzędzia lub materiału artystycznego do wyrażenia idei twórczej, która ma zostać zaprezentowana publicznie jako doświadczenie artystyczne. Ich praca, z dziedziny sztuk pięknych, może mieć charakter dwuwymiarowy (rysunek, obraz, kolaż), trójwymiarowy (rzeźba, instalacja) lub czterowymiarowy (ruchome obrazy, performance).

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Historia sztuki

  Historia sztuki i artystów, trendów artystycznych na przestrzeni wieków i ich współczesna ewolucja.

 • Przepisy prawa pracy

  Ustawodawstwo, na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, regulujące warunki pracy w różnych dziedzinach między stronami umowy o pracę, takimi jak rząd, pracownicy, pracodawcy i związki zawodowe.

 • Prawo własności intelektualnej

  Przepisy regulujące zbiór praw chroniących produkty intelektualne przed niezgodnym z prawem naruszeniem.

Umiejętności

 • Badać techniki artystyczne

  Badać różnorodne techniki artystyczne i uczyć się je stosować w konkretnych projektach artystycznych.

 • Omawiać dzieła sztuki

  Przedstawiać i omawiać charakter i treść dzieła sztuki z udziałem publiczności, dyrektorów artystycznych, redaktorów katalogów, dziennikarzy i innych zainteresowanych osób.

 • Monitorować zmiany na scenie artystycznej

  Monitorować eventy artystyczne, trendy i inne wydarzenia. Czytać najnowsze publikacje o sztuce, aby rozwijać pomysły i pozostać w kontakcie z odpowiednimi wydarzeniami świata sztuki.

 • Opracowywać ramy badań artystycznych

  Opracowywać ramy badań kwestii artystycznych.

 • Przedstawiać kontekst danego dzieła artystycznego

  Określać czynniki wpływające i obrazujące pracę w ramach specyficznej tendencji, która może mieć charakter artystyczny, estetyczny lub filozoficzny. Analizować ewolucję trendów artystycznych, konsultować się z ekspertami w tej dziedzinie, brać udział w wydarzeniach itp.

 • Określać własne podejście artystyczne

  Określać własne podejście artystyczne, analizując dotychczasowy dorobek i fachową wiedzę, wskazując cechy swojej twórczości i opisując swoją wizję artystyczną na podstawie tych ustaleń.

 • Dobierać materiały artystyczne w celu wykorzystania ich do stworzenia dzieła sztuki

  Dobierać materiały artystyczne w oparciu o wytrzymałość, kolor, teksturę, wyważenie, wagę, wielkość i inne cechy, które powinny gwarantować wykonalność zamierzeń artystycznych pod względem oczekiwanego kształtu, koloru itp., mimo że mogą one odbiegać od efektu. Materiały artystyczne, takie jak farba, tusz, akwarele, węgiel drzewny, olej lub oprogramowanie komputerowe, mogą być wykorzystywane tak samo jak śmieci, „żywe” produkty (np. owoce) oraz wszelkie inne materiały w zależności od projektu twórcy.

 • Prowadzić portfolio działalności artystycznej

  Prowadzić portfolio prac artystycznych, aby pokazać style, zainteresowania, umiejętności i realizacje.

 • Tworzyć dzieło sztuki

  Ciąć, kształtować, dopasowywać, formować lub manipulować materiałami w inny sposób w celu stworzenia dzieła sztuki, bez względu na to, czy chodzi o procesy techniczne nieznane artyście, czy stosowane przez specjalistę.

 • Gromadzić materiały referencyjne na potrzeby projektu artystycznego

  Gromadzenie próbek materiałów, które mogą być wykorzystane w procesie twórczym, zwłaszcza jeżeli zamierzone dzieło sztuki wymaga interwencji wykwalifikowanych pracowników lub określonych procesów produkcyjnych.

 • Wyjaśniać procesy artystyczne

  Prezentować twórczość artystyczną jako intelektualny lub delikatny proces będący częścią środowiska kulturalnego, a także jako wartościowy sposób dążenia do osobistego rozwoju.

 • Dostosowywać plan wydarzenia artystycznego do lokalizacji

  Dostosowywać plany do innych lokalizacji w odniesieniu do koncepcji artystycznej.

Source: Sisyphus ODB