Zawód artysta performer / artystka performerka

Artyści performerzy tworzą występ, którym może być dowolna sytuacja obejmująca cztery podstawowe elementy: czas, miejsce, ciało performera lub obecność w medium i relacja między performerem a widownią lub obserwatorami. Występ może bazować na scenariuszu lub być spontaniczny, z udziałem publiczności lub bez. Może być realizowany na żywo lub za pośrednictwem mediów. Występ może odbyć w dowolnym miejscu i sytuacji, bez ograniczeń czasowych.

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki aktorskie i reżyserskie

  Zakres technik treningowych i dotyczących prób, które mają na celu doskonalenie emocjonalnie ekspresyjnej gry aktorskiej. Techniki dotyczące wszystkich aspektów tworzenia filmu, sztuki teatralnej i przedstawień w ujęciu ogólnym. 

 • Prawo własności intelektualnej

  Przepisy regulujące zbiór praw chroniących produkty intelektualne przed niezgodnym z prawem naruszeniem.

 • Historia sztuki

  Historia sztuki i artystów, trendów artystycznych na przestrzeni wieków i ich współczesna ewolucja.

 • Przepisy prawa pracy

  Ustawodawstwo, na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, regulujące warunki pracy w różnych dziedzinach między stronami umowy o pracę, takimi jak rząd, pracownicy, pracodawcy i związki zawodowe.

Umiejętności

 • Monitorować tendencje socjologiczne

  Identyfikować i badać trendy i ruchy socjologiczne w społeczeństwie.

 • Monitorować zmiany na scenie artystycznej

  Monitorować eventy artystyczne, trendy i inne wydarzenia. Czytać najnowsze publikacje o sztuce, aby rozwijać pomysły i pozostać w kontakcie z odpowiednimi wydarzeniami świata sztuki.

 • Gromadzić materiały referencyjne na potrzeby projektu artystycznego

  Gromadzenie próbek materiałów, które mogą być wykorzystane w procesie twórczym, zwłaszcza jeżeli zamierzone dzieło sztuki wymaga interwencji wykwalifikowanych pracowników lub określonych procesów produkcyjnych.

 • Przedstawiać kontekst danego dzieła artystycznego

  Określać czynniki wpływające i obrazujące pracę w ramach specyficznej tendencji, która może mieć charakter artystyczny, estetyczny lub filozoficzny. Analizować ewolucję trendów artystycznych, konsultować się z ekspertami w tej dziedzinie, brać udział w wydarzeniach itp.

 • Dostosowywać występ do specyfiki danego otoczenia

  Uwzględniać określone warunki otoczenia w trakcie występu. Rozważać włączenie pewnych aspektów otoczenia do swojej praktyki.

 • Opracowywać wizję artystyczną

  Nieustannie rozwijać i definiować konkretną wizję artystyczną, poczynając od propozycji, a kończąc na gotowym produkcie.

 • śledzić aktualne trendy

  Monitorować i śledzić nowe trendy i zmian w poszczególnych sektorach.

 • Określać własne podejście artystyczne

  Określać własne podejście artystyczne, analizując dotychczasowy dorobek i fachową wiedzę, wskazując cechy swojej twórczości i opisując swoją wizję artystyczną na podstawie tych ustaleń.

 • Omawiać dzieła sztuki

  Przedstawiać i omawiać charakter i treść dzieła sztuki z udziałem publiczności, dyrektorów artystycznych, redaktorów katalogów, dziennikarzy i innych zainteresowanych osób.

 • Dostosowywać plan wydarzenia artystycznego do lokalizacji

  Dostosowywać plany do innych lokalizacji w odniesieniu do koncepcji artystycznej.

 • Promować siebie

  Przedstawianie własnego potencjału rynkowego w zakresie umiejętności i wiedzy.

Source: Sisyphus ODB