Zawód artysta szkła

Artyści szkła tworzą oryginalne dzieła z połączenia elementów szklanych. Mogą być zaangażowani w renowacje (np. w katedrach, kościołach itp.) i mogą tworzyć akcesoria, okna lub ozdoby.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Historia sztuki

  Historia sztuki i artystów, trendów artystycznych na przestrzeni wieków i ich współczesna ewolucja.

 • Przepisy prawa pracy

  Ustawodawstwo, na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, regulujące warunki pracy w różnych dziedzinach między stronami umowy o pracę, takimi jak rząd, pracownicy, pracodawcy i związki zawodowe.

 • Prawo własności intelektualnej

  Przepisy regulujące zbiór praw chroniących produkty intelektualne przed niezgodnym z prawem naruszeniem.

Umiejętności

 • Przedstawiać kontekst danego dzieła artystycznego

  Określać czynniki wpływające i obrazujące pracę w ramach specyficznej tendencji, która może mieć charakter artystyczny, estetyczny lub filozoficzny. Analizować ewolucję trendów artystycznych, konsultować się z ekspertami w tej dziedzinie, brać udział w wydarzeniach itp.

 • Tworzyć zawiasy rurowe

  Montaż zawiasów rurowych do przedmiotów witrażowych, np. okien lub skrzyni.

 • Stosować techniki dopasowywania kolorów

  Stosować określone techniki, aby dopasowywać różne kolory.

 • Dobierać spoiwo

  Wybrać optymalny metal używany do łączenia metali, taki jak cynk, ołów lub miedzie, w szczególności do spawania, lutowania miękkiego lub twardego.

 • Lutować ołowiane spojenia okienne

  Lutowanie okien i spoin ołowianych.

 • Określać własne podejście artystyczne

  Określać własne podejście artystyczne, analizując dotychczasowy dorobek i fachową wiedzę, wskazując cechy swojej twórczości i opisując swoją wizję artystyczną na podstawie tych ustaleń.

 • Określać kompozycję obrazu

  Określanie kompozycji obrazu, wybieranie i dostosowywanie przedmiotów, wyposażenia i oświetlenia w celu osiągnięcia pożądanych efektów.

 • Gromadzić materiały referencyjne na potrzeby projektu artystycznego

  Gromadzenie próbek materiałów, które mogą być wykorzystane w procesie twórczym, zwłaszcza jeżeli zamierzone dzieło sztuki wymaga interwencji wykwalifikowanych pracowników lub określonych procesów produkcyjnych.

 • Opracowywać koncepcje projektowe w ramach współpracy

  Opracowywać i dzielić się koncepcjami projektowymi z zespołem artystycznym. Konceptualizować nowe pomysły niezależnie i wraz z innymi. Przedstawiać pomysły, zapoznawać się z informacjami zwrotnymi i uwzględniać je. Upewniać się, że projekt wpisuje się w prace innych projektantów.

 • Ciąć szkło

  Używać narzędzi do cięcia szkła lub diamentowych ostrzy, aby wycinać kawałki ze szklanych płyt, w tym luster.

 • Projektować elementy ze szkła barwionego

  Tworzyć szkice i projekty dla witraży, np. okien.

 • Dodawać barwnik

  Dodawać wymagany kolor zgodnie ze specyfikacjami partii barwiącej.

 • Opracowywać koncepcje projektowe

  Wyszukiwanie informacji dotyczących badań w celu opracowania nowych pomysłów i koncepcji dotyczących projektowania konkretnej produkcji. Odczytywanie scenariuszy i zasięganie opinii dyrektorów i innych pracowników zajmujących się produkcją w celu opracowania koncepcji projektowych i planowania produkcji.

Source: Sisyphus ODB