Zawód artysta sztuki cyfrowej

Artyści sztuki cyfrowej tworzą sztukę, która wykorzystuje technologię cyfrową jako zasadniczą część procesu twórczego. Sztuka cyfrowa jest zwykle tworzona za pomocą komputerów lub bardziej specjalistycznego sprzętu cyfrowego. Może korzystać z tych samych instrumentów, udostępnianych przez internet lub przedstawianych za pomocą bardziej tradycyjnych mediów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Historia sztuki

  Historia sztuki i artystów, trendów artystycznych na przestrzeni wieków i ich współczesna ewolucja.

 • Przepisy prawa pracy

  Ustawodawstwo, na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, regulujące warunki pracy w różnych dziedzinach między stronami umowy o pracę, takimi jak rząd, pracownicy, pracodawcy i związki zawodowe.

 • Prawo własności intelektualnej

  Przepisy regulujące zbiór praw chroniących produkty intelektualne przed niezgodnym z prawem naruszeniem.

Umiejętności

 • Tworzyć animacje

  Projektować i tworzyć animacje z wykorzystaniem kreatywności i umiejętności informatycznych. Sprawiać, aby obiekty lub postaci wyglądały jak żywe poprzez manipulowanie światłem, kolorem, teksturą, cieniem i przejrzystością lub manipulowanie obrazami statycznym w celu stworzenia iluzji ruchu.

 • Tworzyć obrazy cyfrowe

  Tworzyć i przetwarzać dwu- i trójwymiarowe obrazy cyfrowe przedstawiające obiekty animowane lub procesy z wykorzystaniem komputerowych programów do animacji lub modelowania.

 • Przedstawiać kontekst danego dzieła artystycznego

  Określać czynniki wpływające i obrazujące pracę w ramach specyficznej tendencji, która może mieć charakter artystyczny, estetyczny lub filozoficzny. Analizować ewolucję trendów artystycznych, konsultować się z ekspertami w tej dziedzinie, brać udział w wydarzeniach itp.

 • Określać własne podejście artystyczne

  Określać własne podejście artystyczne, analizując dotychczasowy dorobek i fachową wiedzę, wskazując cechy swojej twórczości i opisując swoją wizję artystyczną na podstawie tych ustaleń.

 • Opracowywać koncepcje projektowe

  Wyszukiwanie informacji dotyczących badań w celu opracowania nowych pomysłów i koncepcji dotyczących projektowania konkretnej produkcji. Odczytywanie scenariuszy i zasięganie opinii dyrektorów i innych pracowników zajmujących się produkcją w celu opracowania koncepcji projektowych i planowania produkcji.

 • Posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem do projektowania

  Opracowywanie nowych projektów z użyciem specjalistycznego oprogramowania.

 • Gromadzić materiały referencyjne na potrzeby projektu artystycznego

  Gromadzenie próbek materiałów, które mogą być wykorzystane w procesie twórczym, zwłaszcza jeżeli zamierzone dzieło sztuki wymaga interwencji wykwalifikowanych pracowników lub określonych procesów produkcyjnych.

 • Monitorować zmiany na rynku technologii na potrzeby projektów

  Identyfikować i badać najnowsze osiągnięcia technologii i materiały stosowane w branży występów na żywo, aby stworzyć aktualne zaplecze techniczne dla osobistych prac projektowych.

 • Posiadać umiejętność obsługi komputera

  Efektywne korzystanie z komputerów, sprzętu informatycznego i nowoczesnej technologii.

 • Konwertować w elementy animowane

  Przekształcać rzeczywiste obiekty w wizualne elementy animowane z wykorzystaniem technik animacji, takich jak skanowanie optyczne.

 • Omawiać dzieła sztuki

  Przedstawiać i omawiać charakter i treść dzieła sztuki z udziałem publiczności, dyrektorów artystycznych, redaktorów katalogów, dziennikarzy i innych zainteresowanych osób.

 • Tworzyć obrazy na papierze

  Rysować rysunki i przygotowywać je do edycji, skanowania, kolorowania, teksturowania i animacji cyfrowej.

Source: Sisyphus ODB