Zawód artysta sztuki ulicznej / artystka sztuki ulicznej

Artyści sztuki ulicznej tworzą grafikę, np. graffiti lub wlepki w miejscach publicznych w przestrzeniach miejskich i na ulicach, zazwyczaj wyrażając uczucia lub poglądy polityczne i idee, wybierając nietradycyjne miejsca dla sztuki.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Prawo własności intelektualnej

  Przepisy regulujące zbiór praw chroniących produkty intelektualne przed niezgodnym z prawem naruszeniem.

 • Techniki usuwania graffiti

  Metody, materiały i procedury usuwania graffiti z powierzchni publicznych: określenie typu powierzchni i materiału przeznaczonego do usunięcia, wybór metody usuwania i substancji chemicznych oraz zastosowanie powłoki ochronnej.

 • Historia sztuki

  Historia sztuki i artystów, trendów artystycznych na przestrzeni wieków i ich współczesna ewolucja.

 • Przepisy prawa pracy

  Ustawodawstwo, na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, regulujące warunki pracy w różnych dziedzinach między stronami umowy o pracę, takimi jak rząd, pracownicy, pracodawcy i związki zawodowe.

Umiejętności

 • Zarządzać logistyką zgodnie z wymogami danego dzieła

  Dostosowywać się do środowiska naturalnego – zwłaszcza na obszarach miejskich – oraz dostosowywać procesy produkcji i dystrybucji do nieprzewidzianych okoliczności i ograniczeń. Pracować na ścianach, z betonem, przy chodnikach, z tynkiem kamyczkowym, szkłem, blachą, tworzywem sztucznym i innymi materiałami. Uwzględniać zakres interwencji artystycznej (pociągi, znaki drogowe lub reklamowe, kominy itp.).

 • Gromadzić materiały referencyjne na potrzeby projektu artystycznego

  Gromadzenie próbek materiałów, które mogą być wykorzystane w procesie twórczym, zwłaszcza jeżeli zamierzone dzieło sztuki wymaga interwencji wykwalifikowanych pracowników lub określonych procesów produkcyjnych.

 • Posługiwać się materiałami artystycznymi do malowania

  Tworzyć dzieła sztuki, posługując się materiałami artystycznymi, takimi jak farby, pędzle, tusz, akwarele, węgiel drzewny, olej lub oprogramowanie komputerowe.

 • Dostosowywać plan wydarzenia artystycznego do lokalizacji

  Dostosowywać plany do innych lokalizacji w odniesieniu do koncepcji artystycznej.

 • Badać dzieła sztuki

  Badanie stylów, technik, kolorów, struktury i materiałów używanych w dziełach sztuki.

 • Zapewniać jakość wizualną scenografii

  Kontrolować i zmieniać scenerię oraz kostiumy celem zapewnienia optymalnej pod względem czasu, budżetu i siły roboczej jakości wizualnej.

 • Prowadzić portfolio działalności artystycznej

  Prowadzić portfolio prac artystycznych, aby pokazać style, zainteresowania, umiejętności i realizacje.

 • Tworzyć dzieło sztuki

  Ciąć, kształtować, dopasowywać, formować lub manipulować materiałami w inny sposób w celu stworzenia dzieła sztuki, bez względu na to, czy chodzi o procesy techniczne nieznane artyście, czy stosowane przez specjalistę.

 • Opracowywać koncepcje wizualne

  Określić, jak najlepiej przedstawić koncepcję pod względem wizualnym.

 • Dobierać materiały artystyczne w celu wykorzystania ich do stworzenia dzieła sztuki

  Dobierać materiały artystyczne w oparciu o wytrzymałość, kolor, teksturę, wyważenie, wagę, wielkość i inne cechy, które powinny gwarantować wykonalność zamierzeń artystycznych pod względem oczekiwanego kształtu, koloru itp., mimo że mogą one odbiegać od efektu. Materiały artystyczne, takie jak farba, tusz, akwarele, węgiel drzewny, olej lub oprogramowanie komputerowe, mogą być wykorzystywane tak samo jak śmieci, „żywe” produkty (np. owoce) oraz wszelkie inne materiały w zależności od projektu twórcy.

 • Przedstawiać kontekst danego dzieła artystycznego

  Określać czynniki wpływające i obrazujące pracę w ramach specyficznej tendencji, która może mieć charakter artystyczny, estetyczny lub filozoficzny. Analizować ewolucję trendów artystycznych, konsultować się z ekspertami w tej dziedzinie, brać udział w wydarzeniach itp.

 • Tworzyć oryginalne rysunki

  Tworzyć oryginalne rysunki, oparte na tekstach, szczegółowych badaniach i dyskusjach z udziałem autorów, dziennikarzy i specjalistów.

 • Omawiać dzieła sztuki

  Przedstawiać i omawiać charakter i treść dzieła sztuki z udziałem publiczności, dyrektorów artystycznych, redaktorów katalogów, dziennikarzy i innych zainteresowanych osób.

 • Badać techniki artystyczne

  Badać różnorodne techniki artystyczne i uczyć się je stosować w konkretnych projektach artystycznych.

Source: Sisyphus ODB