Zawód artysta sztuki wideo

Artyści sztuki wideo tworzą nagrania wideo z wykorzystaniem techniki analogowej lub cyfrowej, aby uzyskać specjalne efekty, animację lub inne animowane materiały graficzne wykorzystujące filmy, nagrania wideo, obrazy, komputery i inne narzędzia elektroniczne.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Prawo własności intelektualnej

  Przepisy regulujące zbiór praw chroniących produkty intelektualne przed niezgodnym z prawem naruszeniem.

 • Historia sztuki

  Historia sztuki i artystów, trendów artystycznych na przestrzeni wieków i ich współczesna ewolucja.

 • Przepisy prawa pracy

  Ustawodawstwo, na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, regulujące warunki pracy w różnych dziedzinach między stronami umowy o pracę, takimi jak rząd, pracownicy, pracodawcy i związki zawodowe.

Umiejętności

 • Tworzyć ruchome obrazy

  Tworzenie i rozwój dwuwymiarowych i trójwymiarowych obrazów ruchomych oraz animowanych.

 • Tworzyć obrazy cyfrowe

  Tworzyć i przetwarzać dwu- i trójwymiarowe obrazy cyfrowe przedstawiające obiekty animowane lub procesy z wykorzystaniem komputerowych programów do animacji lub modelowania.

 • Tworzyć efekty specjalne

  Tworzyć wizualne efekty specjalne wymagane przez scenariusz, mieszając chemikalia i wytwarzając określone części z szerokiej gamy materiałów.

 • Tworzyć animowane historie

  Opracowywać animowane sekwencje narracyjne i scenariusze historii, wykorzystując oprogramowanie komputerowe i techniki rysunku ręcznego.

 • Dbać o sprzęt audiowizualny

  Wykonywać rutynowe czynności konserwacyjne sprzętu audiowizualnego, a także drobne naprawy, takie jak wymiana części i kalibracja instrumentów, na sprzęcie używanym do przetwarzania dźwięku i obrazu.

 • Określać własne podejście artystyczne

  Określać własne podejście artystyczne, analizując dotychczasowy dorobek i fachową wiedzę, wskazując cechy swojej twórczości i opisując swoją wizję artystyczną na podstawie tych ustaleń.

 • Edytować ruchome obrazy cyfrowe

  Korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania do edytowania obrazów wideo do wykorzystania w produkcji artystycznej.

 • Przygotowywać treści multimedialne

  Opracowywanie materiałów multimedialnych, takich jak zrzuty ekranowe, grafiki, slajdy, animacje i materiały wideo, które mają być wykorzystane jako zintegrowane treści w szerszym kontekście informacyjnym.

 • Rozstawiać kamery

  Ustawiać kamery i przygotowywać je do pracy.

 • Konwertować w elementy animowane

  Przekształcać rzeczywiste obiekty w wizualne elementy animowane z wykorzystaniem technik animacji, takich jak skanowanie optyczne.

 • Współpracować z personelem technicznym przy produkcjach artystycznych

  Koordynować swoją działalność artystyczną z innymi osobami specjalizującymi się w technicznej stronie projektu. Informować personel techniczny o swoich planach i metodach oraz uzyskiwać informacje zwrotne na temat wykonalności, kosztów, procedur i inne istotne informacje. Być w stanie zrozumieć słownictwo i praktyki dotyczące problemów technicznych

 • Dostosowywać plan wydarzenia artystycznego do lokalizacji

  Dostosowywać plany do innych lokalizacji w odniesieniu do koncepcji artystycznej.

 • Przedstawiać kontekst danego dzieła artystycznego

  Określać czynniki wpływające i obrazujące pracę w ramach specyficznej tendencji, która może mieć charakter artystyczny, estetyczny lub filozoficzny. Analizować ewolucję trendów artystycznych, konsultować się z ekspertami w tej dziedzinie, brać udział w wydarzeniach itp.

 • Gromadzić materiały referencyjne na potrzeby projektu artystycznego

  Gromadzenie próbek materiałów, które mogą być wykorzystane w procesie twórczym, zwłaszcza jeżeli zamierzone dzieło sztuki wymaga interwencji wykwalifikowanych pracowników lub określonych procesów produkcyjnych.

 • Konfigurować projektor

  Ustawić ostrość i dostroić projektor.

 • Przygotowywać własne stanowisko pracy

  Poprawiać ustawienia lub położenie swoich instrumentów roboczych i dostosowywać je przed rozpoczęciem pracy.

 • Tworzyć grafikę komputerową

  Stosować różne techniki wizualne w celu zaprojektowania materiału graficznego. Łączyć elementy graficzne w celu informowania o koncepcjach i pomysłach.

 • Montować materiały wideo transmitowane na żywo

  Śledzić różne strumienie wideo i łączyć je ze sobą za pomocą specjalistycznego sprzętu i oprogramowania.

 • Tworzyć animacje

  Projektować i tworzyć animacje z wykorzystaniem kreatywności i umiejętności informatycznych. Sprawiać, aby obiekty lub postaci wyglądały jak żywe poprzez manipulowanie światłem, kolorem, teksturą, cieniem i przejrzystością lub manipulowanie obrazami statycznym w celu stworzenia iluzji ruchu.

 • Zarządzać treściami online

  Dbać o aktualizację treści stron internetowych, ich organizację, atrakcyjność oraz zaspokajanie przez nie potrzeb odbiorców docelowych, wymagań przedsiębiorstwa i międzynarodowych standardów poprzez sprawdzanie łączy oraz ustalanie ram czasowych i kolejność publikacji.

Source: Sisyphus ODB