Zawód artysta uliczny / artystka uliczna

Artyści uliczni tworzą spektakle uliczne do przestrzeni publicznych, wykorzystując przestrzeń i widownię jako zasób kreatywny. Tworzą swoje przedstawienia na zasadzie zabawnego poszukiwania i eksperymentu służących rozrywce i ewentualnie dzieleniu się krytycznymi opiniami na temat kwestii społecznych. Stymulują udział publiczności jako element występu przy jednoczesnym poszanowaniu bezpieczeństwa i integralności odbiorcy.

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Historia sztuki ulicznej

  Historia tradycji występów ulicznych i sztuki ulicznej.

 • Historia sztuki

  Historia sztuki i artystów, trendów artystycznych na przestrzeni wieków i ich współczesna ewolucja.

Umiejętności

 • Gromadzić materiały referencyjne na potrzeby projektu artystycznego

  Gromadzenie próbek materiałów, które mogą być wykorzystane w procesie twórczym, zwłaszcza jeżeli zamierzone dzieło sztuki wymaga interwencji wykwalifikowanych pracowników lub określonych procesów produkcyjnych.

 • Nawiązywać kontakt z publicznością

  Przekazywanie wartości artystycznych w postaci odpowiednich(ej) form(y) artystycznych(ej). Reagowanie na reakcje odbiorców i angażowanie się ich w działania.

 • Analizować własne występy

  Zrozumienie, analizowanie i opisywanie swoich własnych wyników. Kontekstualizacja pracy w jednym lub wielu stylach, trendach, ewolucji itp. Ocena własna pracy podczas prób i przedstawień.

 • Prowadzić autopromocję

  Promować siebie, dołączając do sieci i rozpowszechniając materiały promocyjne, takie jak prezentacje, recenzje mediów, strona internetowa lub biografia. Tworzyć zespół ds. awansów i zarządzania. Proponować swoje usługi przyszłym pracodawcom lub producentom.

 • Zapamiętywać kwestie

  Zapamiętywanie swojej roli w przedstawieniu teatralnym lub filmie, niezależnie od tego, czy chodzi o tekst, ruch czy muzykę.

 • Wykazywać się profesjonalizmem

  Zapewniać, aby inni pracownicy i klienci byli traktowani z szacunkiem oraz aby zawsze w trakcie szkolenia korzystano z odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 • Wykorzystywać przestrzeń publiczną jako zasób twórczy

  Dostosowywać przestrzeń publiczną do pokazu sztuki ulicznej.

 • Zapewniać zdrowie i bezpieczeństwo odwiedzających

  Podjąć niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia fizycznego bezpieczeństwa publiczności lub odwiedzających. Przygotować działania w sytuacji nadzwyczajnej. Udzielać pierwszej pomocy i przeprowadzać ewakuację w sytuacjach awaryjnych.

 • Pracować w sposób pozwalający zapewnić własne bezpieczeństwo

  Stosować zasady bezpieczeństwa zgodnie ze szkoleniem i instrukcjami oraz na podstawie solidnej wiedzy na temat środków zapobiegawczych i zagrożeń dla własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Zachęcać publiczność do uczestnictwa

  Zachęcać odbiorców do podzielenia się innym spojrzeniem na przedmioty, tematy, artefakty itp. Wykorzystywać wizytę bądź aktywność mediacyjną jako okazję do doświadczenia otwartej przestrzeni do dialogu i wzajemnego poznania się. Ten właśnie moment musi zwiększać zrozumienie szerokich procesów społecznych, problemów i ich różnych reprezentacji.

 • Prowadzić portfolio działalności artystycznej

  Prowadzić portfolio prac artystycznych, aby pokazać style, zainteresowania, umiejętności i realizacje.

 • Występować w miejscu publicznym

  Wykonywać czynności całym ciałem, wpływając na przestrzeń publiczną.

 • Występować na żywo

  Występowanie przed publicznością.

 • Przyjmować informacje zwrotne na temat wykonania artystycznego

  Przyjmować informacje zwrotne, proponowane dyskusje i kierunki poszukiwań w zakresie precyzji ruchów, rytmu, muzykalności, precyzji wykonania, interakcji z innymi wykonawcami i elementami sceny; obszary wymagające poprawy. Uwzględniać informacje zwrotne w celu rozwijania potencjału artysty-wykonawcy. Zwracać uwagę na instrukcje dla choreografów/nauczycieli śpiewu/nauczycieli tańca i innych współpracowników (dramaturgów, współwykonawców artystów/ tancerzy, muzyków itd.), w celu upewnienia się, że ich działania skoordynowane są z działaniami ekipy reżyserskiej.

 • Pracować jako artysta niezależny

  Rozwijać własne sposoby realizacji twórczości artystycznej, dbając o własną motywację przy niskim poziomie nadzoru lub bez niego oraz polegając na sobie przy wyznaczaniu i osiąganiu celów.

Source: Sisyphus ODB