Zawód asystent ds. marketingu

Asystenci ds. marketingu wspierają wszelkie wysiłki i działania podejmowane przez kadrę zarządzającą i menedżerów ds. marketingu. Przygotowują sprawozdania z działań marketingowych potrzebne innym działom, zwłaszcza księgowości i finansów. Dbają o dostępność pracowników potrzebnych z punktu widzenia organizacji pracy.  

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zarządzanie obsługą klienta

  Podejście do zarządzania zorientowane na klienta i podstawowe zasady udanych relacji z klientami, koncentrujące się na interakcjach z klientami, takich jak wsparcie techniczne, obsługa klienta, obsługa posprzedażna i bezpośrednia komunikacja z klientem.

 • Badanie rynku

  Procesy, techniki i cele zawarte w pierwszym etapie opracowywania strategii marketingowych, takich jak gromadzenie informacji o klientach oraz definicja segmentów rynkowych i celów.

 • Procedury obowiązujące w dziale marketingu

  Różne procesy, obowiązki, żargon, rola w organizacji oraz inne cechy charakterystyczne firmowego działu marketingu, w zakresie takim, jak badania rynku, strategie marketingowe i procesy reklamowe.

 • Zarządzanie marketingiem

  Dyscyplina naukowa i funkcja w organizacji, która skupia się na badaniach rynku, rozwoju rynku i tworzeniu kampanii marketingowych mających na celu zwiększenie świadomości na temat usług i produktów przedsiębiorstwa.

Umiejętności

 • Udzielać wsparcia kierownikom

  Zapewniać wsparcie i rozwiązania dla menedżerów i dyrektorów w odniesieniu do ich potrzeb biznesowych i wniosków w prowadzeniu firmy lub codziennej działalności jednostki biznesowej.

 • Zarządzać agendą pracowników

  Planować i potwierdzać spotkania pracowników urzędu, głównie przedstawicieli kadry kierowniczej i pracowników pełniących funkcje kierownicze, z zewnętrznymi podmiotami.

 • Aktualizować budżet

  Dbać, aby dany budżet pozostawał aktualny, na podstawie najnowszych i najdokładniejszych informacji. Przewidywać ewentualne zmiany i zapewniać, aby wyznaczone cele budżetowe mogły zostać osiągnięte w danym kontekście.

 • Przestrzegać zobowiązań ustawowych

  Znać zobowiązania ustawowe spółki w zakresie codziennego wykonywania pracy oraz ich przestrzegać.

 • Dokonywać przeglądu projektów sporządzonych przez kadrę zarządzającą

  Dokonywać przeglądu projektów sporządzonych przez kadrę zarządzającą w celu sprawdzenia kompletności, dokładności i formatowania.

 • Budować relacje biznesowe

  Ustanowienie pozytywnego, długofalowego związku między organizacjami i zainteresowanymi stronami trzecimi, takimi jak dostawcy, dystrybutorzy, akcjonariusze i inne zainteresowane strony, w celu informowania ich o organizacji i jej celach.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Przygotowywać firmowe wiadomości e-mail

  Przygotowywanie, kompilowanie i wysyłanie wiadomości e-mail zawierających odpowiednie informacje oraz język właściwy dla komunikacji wewnętrznej lub zewnętrznej.

 • Zarządzać obsługą materiałów promocyjnych

  Planować i przygotować produkcję materiałów promocyjnych dla osób trzecich poprzez kontaktowanie się z drukarniami, uzgadnianie logistyki i dostawy oraz dbałość i dotrzymywanie terminów.

 • Przygotowywać materiały do prezentacji

  Przygotowywać dokumenty, pokazy slajdów, plakaty i wszelkie inne środki przekazu potrzebne dla konkretnych odbiorców.

 • Pomagać w działaniach praktycznych przy opracowywaniu kampanii marketingowych

  Udzielać pomocy i wsparcia we wszystkich staraniach i działaniach niezbędnych do realizacji kampanii marketingowej, takich jak kontaktowanie się z reklamodawcami, przygotowywanie instruktaży, organizowanie spotkań i poszukiwanie dostawców.

 • Porządkować dokumenty handlowe

  Zbierać dokumenty wychodzące z kserokopiarki, poczty lub codziennych operacji firm.

 • Przekazywać osobom zainteresowanym harmonogramy

  Przekazywanie odpowiednich informacji dotyczących harmonogramów. Przedstawianie harmonogramów osobom, których dotyczą oraz informowanie ich o zmianach w harmonogramie. Zatwierdzanie harmonogramu i sprawdzenie, czy wszyscy zapoznali się z przekazanymi im informacjami.

 • Przeprowadzać badania biznesowe

  Wyszukać i zebrać informacje istotne dla rozwoju firm w różnych dziedzinach, od zagadnień prawnych, księgowych, finansowych po kwestie handlowe.

 • Przetwarzać przekazane instrukcje

  Przetwarzać instrukcje, zwykle przekazane ustnie, dostarczone przez kierowników i wytyczne dotyczące działań, które należy podjąć. Odnotowywać, wypytywać i podejmować działania na zlecenie.

Source: Sisyphus ODB