Zawód asystent ds. promocji

Asystenci ds. promocji udzielają wsparcia w realizacji programów i działań promocyjnych w punktach sprzedaży. Prowadzą badania i zarządzają wszelkimi informacjami wymaganymi przez kadrę kierowniczą w celu podjęcia decyzji, czy programy promocyjne są potrzebne. Jeżeli tak, udzielają wsparcia w pozyskaniu materiałów i zasobów do działań promocyjnych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zasady komunikacji

  Zbiór wspólnych zasad w odniesieniu do komunikacji, takich jak aktywne słuchanie, budowanie relacji, dostosowanie rejestru oraz respektowanie interwencji innych osób.

 • Techniki reklamowe

  Strategie komunikacyjne mające na celu przekonanie lub zachęcenie odbiorców, a także różne media, które są wykorzystywane do osiągnięcia tego celu.

Umiejętności

 • Pomagać w koordynacji działań promocyjnych

  Pomagać w ustalaniu harmonogramu działań promocyjnych. Określać zakres działalności promocyjnej. Wybrać osobę lub osoby ds. zasobów, które zostaną oddelegowane i udostępniać im odpowiednie informacje. Przygotować niezbędne materiały.

 • Udzielać wsparcia kierownikom

  Zapewniać wsparcie i rozwiązania dla menedżerów i dyrektorów w odniesieniu do ich potrzeb biznesowych i wniosków w prowadzeniu firmy lub codziennej działalności jednostki biznesowej.

 • Pomagać w działaniach praktycznych przy opracowywaniu kampanii marketingowych

  Udzielać pomocy i wsparcia we wszystkich staraniach i działaniach niezbędnych do realizacji kampanii marketingowej, takich jak kontaktowanie się z reklamodawcami, przygotowywanie instruktaży, organizowanie spotkań i poszukiwanie dostawców.

 • Przeprowadzać badania biznesowe

  Wyszukać i zebrać informacje istotne dla rozwoju firm w różnych dziedzinach, od zagadnień prawnych, księgowych, finansowych po kwestie handlowe.

 • Wykonywać zadania biurowe

  Wykonywanie zadań administracyjnych, takie jak archiwizacja, pisanie sprawozdań i prowadzenie korespondencji.

Source: Sisyphus ODB