Zawód asystent naukowy

Asystenci naukowi prowadzą badania akademickie w imieniu uniwersytetu, w którym są zatrudnieni. Mogą asystować profesorem ze swojego wydziału, swoim przełożonym w badaniach w celu rozwinięcia obszaru badań danego profesora.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procedury stosowane na uniwersytetach

  Wewnętrzne funkcjonowanie uniwersytetu, takie jak struktura odpowiedniego wsparcia i zarządzania edukacją, zasady i regulacje.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

Umiejętności

 • Opracowywać teorie naukowe

  Formułować teorie naukowe w oparciu o obserwacje empiryczne, zgromadzone dane i teorie innych naukowców.

 • Przygotowywać projekty badawcze

  Syntetyzowane i redagowane wniosków mających na celu rozwiązanie problemów badawczych. Opracować podstawę i cele, szacunkowy budżet, ryzyko i wpływ. Dokumentować postępy i nowe osiągnięcia w odpowiednim temacie i dziedzinie badań.

 • Stosować techniki przetwarzania danych

  Gromadzić, przetwarzać i analizować istotne dane i informacje, odpowiednio przechowywać i aktualizować dane oraz przedstawiać liczby i dane za pomocą wykresów i schematów statystycznych.

 • Omawiać propozycje badawcze

  Omawiać propozycje i projekty z naukowcami oraz decydować w sprawie przeznaczenia środków i dalszego losu badań.

 • Archiwizować dokumentację naukową

  Przechowywać dokumenty, takie jak protokoły, wyniki analiz i dane naukowe, przy użyciu systemów archiwizacji, aby umożliwić naukowcom i inżynierom uwzględnianie metod i wyników wcześniejszych badań w prowadzonych przez nich badaniach.

 • Tworzyć prace naukowe

  Przedstawiać hipotezy, ustalenia i wnioski z własnych badań naukowych w ramach swojej specjalizacji w publikacjach branżowych.

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

 • śledzić zmiany w danej dziedzinie specjalizacji

  Być na bieżąco z nowymi badaniami, przepisami i innymi istotnymi zmianami, związanymi z rynkiem pracy lub innymi, pojawiającymi się w danej dziedzinie specjalizacji.

 • Pomagać w badaniach naukowych

  Pomagać inżynierom lub naukowcom w prowadzeniu doświadczeń, analiz, opracowywaniu nowych produktów lub procesów, tworzeniu teorii i kontroli jakości.

 • Przeprowadzać badania naukowe

  Planować badania naukowe, formułując pytanie badawcze i przeprowadzając badania empiryczne lub literaturowe w celu zbadania prawdziwości pytania badawczego.

Source: Sisyphus ODB