Zawód asystent sprzedaży / asystentka sprzedaży

Asystenci/asystentki sprzedaży pracują w sklepach, w których wykonują zadania związane z obsługą klientów. Pomagają właścicielom sklepu w codziennej pracy, w tym m.in. w składaniu zamówień i uzupełnianiu stanu towarów i zapasów, udzielaniu ogólnych porad klientom, sprzedaży produktów i prowadzeniu sklepu.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Polityki obowiązujące w przedsiębiorstwach

  Zbiór reguł rządzących działalnością firmy.

 • Wiedza o produkcie

  Oferowane produkty, ich funkcjonalność, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

Umiejętności

 • Utrzymywać relacje z dostawcami

  Budować trwałe i znaczące relacje z dostawcami i usługodawcami w celu nawiązywania pozytywnej, rentownej i trwałej współpracy i negocjacji umów.

 • Organizować ekspozycję produktu

  Organizować układ towarów w atrakcyjny i bezpieczny sposób. Ustawiać ladę lub inną strefę ekspozycyjną z demonstracjami w celu przyciągnięcia uwagi potencjalnych klientów. Organizować i utrzymywać stoiska z ekspozycją towarów. Tworzyć i instalować miejsce sprzedaży i elementy ekspozycji produktów na potrzeby procesu sprzedaży.

 • Obsługiwać kasę

  Rejestrowanie i obsługa transakcji gotówkowych na kasie w punkcie sprzedaży.

 • Pakować zakupy do toreb

  Pakować zakupione towary oraz umieszczać je w torbach na zakupy.

 • Dbać o czystość w sklepie

  Utrzymywać czystość w sklepie, odkurzając i myjąc podłogę.

 • Nadzorować kwestie związane z wystawami towarów

  Ścisła współpraca z personelem prezentacyjnym, aby zdecydować, w jaki sposób elementy powinny być wyświetlane dla zmaksymalizowania zainteresowania klientów i sprzedaży produktów.

 • Przetwarzać zwroty środków

  Obsługa zapytań klientów w zakresie zwrotów, wymiany towarów, refundacji lub korekt rachunków. Postępowanie zgodnie z wytycznymi firmy w trakcie tego procesu.

 • Powiadamiać klientów o ofertach specjalnych

  Informowanie klientów o nowych działaniach promocyjnych i specjalnych ofertach.

 • Utrzymywać relacje z klientami

  Budować trwałe i znaczące relacje z klientami, zmierzające do zapewnienia satysfakcji i lojalności poprzez udzielanie dokładnych i przyjaznych porad oraz wsparcia, dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług oraz oferowanie informacji i usług posprzedażnych.

 • Pakować towary przeznaczone na prezenty

  Pakowanie towarów przeznaczonych na prezenty na życzenie klienta.

 • Przyjmować zamówienia

  Przyjmowanie wniosków o zakup towarów, które są obecnie niedostępne.

 • świadczyć usługi następcze na rzecz klientów

  Rejestrowanie wniosków i skarg klientów, nadzorowanie ich, rozwiązywanie problemów z nimi związanych i udzielanie odpowiedzi na zapytania oraz świadczenie usług serwisu posprzedażnego.

 • Organizować zamawianie produktów dla klientów

  Zamawiać produkty dla klientów zgodnie ze specyfikacjami i przepisami.

 • Zamieszczać metki z cenami

  Umieszczać metki na produktach i upewniać się, że ceny są poprawnie eksponowane.

 • Kontrolować towary

  Sprawdzać, czy przedmioty wystawiane na sprzedaż są prawidłowo wycenione i eksponowane oraz działają w sposób przedstawiony w reklamie.

 • Postępować zgodnie z polityką przedsiębiorstwa

  Stosować zasady i reguły rządzące działaniami i procesami organizacji.

 • Wykładać towar na półkach

  Uzupełniać zapasy towarów na półkach przeznaczone do sprzedaży.

 • Udzielać klientom porad w kwestiach wyboru produktu

  Udzielać odpowiednich porad i pomocy, aby klienci mogli znaleźć dokładnie te towary i usługi, których szukali. Omawiać wybór i dostępność produktów.

 • Postępować zgodnie z podanymi instrukcjami

  Przestrzeganie instrukcji w celu osiągnięcia celów i dotrzymania terminów.

 • Pomagać klientom zlokalizować towary

  Informowanie klientów, gdzie mogą znaleźć poszukiwane produkty i prowadzenie ich do pożądanych produktów.

Source: Sisyphus ODB