Zawód asystent weterynarza wykonujący korektę i pielęgnację kopyt bydła

Asystenci weterynarza wykonujący korektę i pielęgnację kopyt bydła są specjalistami w zakresie pielęgnacji kopyt bydła zgodnie ze wszelkimi wymogami prawnymi określonymi przez właściwy organ krajowy.  

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Oceniać wpływ środowiska na kończyny bydła

  Ocena środowiska i tego, jak może wpływać na zdrowie stóp u bydła. Czynniki środowiskowe obejmują dietę, warunki mieszkaniowe i narażenie na środowisko.

 • Przycinać kopyta bydlęce

  Przycinać kopyta bydlęce, aby zachować zdrowie kopyt, dobrostan zwierząt i wydajność, biorąc pod uwagę praktyki pracy bezpieczne dla siebie i zwierząt.

 • Kontrolować ruch zwierząt

  Kierować, kontrolować lub ograniczać część ruchu zwierzęcia lub grupy zwierząt.

 • Prowadzić działania wykonywane po struganiu kopyt

  Omawiać i uzgadniać plan hodowli (pisemnie lub ustnie), który może zawierać informacje na temat obciążenia pracą, warunków środowiskowych, urządzeń i zastosowań wyjątkowych.

 • Oceniać wymogi dotyczące dbania o kończyny bydła

  Kontrolować kończyny i kopyta w celu wykrywania obrażeń, zużycia lub uszkodzeń. Decydować, jak dbać o zdrowie i samopoczucie bydła.

 • Obsługiwać narzędzia do przycinania kopyt

  Wybierać i stosować odpowiednie narzędzia i wyposażenie do przycinania kopyt bydlęcych.

 • Zarządzać higieną zwierząt

  Planować i stosować odpowiednie środki higieny w celu zapobiegania przenoszeniu chorób oraz zapewnienia skutecznej higieny ogólnej. Utrzymywać i stosować procedury i przepisy dotyczące higieny przy pracy ze zwierzętami, informować o kontroli higieny w miejscu pracy oraz protokołach. Zarządzać bezpiecznym składowaniem odpadów zgodnie z przepisami miejsca przeznaczenia i lokalnymi.

 • Zarządzać bezpieczeństwem biologicznym zwierząt

  Planować i stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zapobiegania przenoszeniu chorób oraz zapewnienia w pełni skutecznego bezpieczeństwa biologicznego. Utrzymywać i stosować procedury bezpieczeństwa biologicznego i kontroli zakażeń podczas pracy ze zwierzętami, w tym procedury rozpoznawania potencjalnych problemów zdrowotnych i podejmowania odpowiednich działań, informować o środkach kontroli higieny oraz metodach bezpieczeństwa biologicznego w miejscu pracy, a także zgłaszać raporty innym osobom.

Source: Sisyphus ODB