Zawód asystent weterynarza wykonujący korektę i pielęgnację kopyt bydła

Asystenci weterynarza wykonujący korektę i pielęgnację kopyt bydła są specjalistami w zakresie pielęgnacji kopyt bydła zgodnie ze wszelkimi wymogami prawnymi określonymi przez właściwy organ krajowy.  

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Oceniać wpływ środowiska na kończyny bydła

  Ocena środowiska i tego, jak może wpływać na zdrowie stóp u bydła. Czynniki środowiskowe obejmują dietę, warunki mieszkaniowe i narażenie na środowisko.

 • Przycinać kopyta bydlęce

  Przycinać kopyta bydlęce, aby zachować zdrowie kopyt, dobrostan zwierząt i wydajność, biorąc pod uwagę praktyki pracy bezpieczne dla siebie i zwierząt.

 • Kontrolować ruch zwierząt

  Kierować, kontrolować lub ograniczać część ruchu zwierzęcia lub grupy zwierząt.

 • Prowadzić działania wykonywane po struganiu kopyt

  Omawiać i uzgadniać plan hodowli (pisemnie lub ustnie), który może zawierać informacje na temat obciążenia pracą, warunków środowiskowych, urządzeń i zastosowań wyjątkowych.

 • Oceniać wymogi dotyczące dbania o kończyny bydła

  Kontrolować kończyny i kopyta w celu wykrywania obrażeń, zużycia lub uszkodzeń. Decydować, jak dbać o zdrowie i samopoczucie bydła.

 • Obsługiwać narzędzia do przycinania kopyt

  Wybierać i stosować odpowiednie narzędzia i wyposażenie do przycinania kopyt bydlęcych.

 • Zarządzać higieną zwierząt

  Planować i stosować odpowiednie środki higieny w celu zapobiegania przenoszeniu chorób oraz zapewnienia skutecznej higieny ogólnej. Utrzymywać i stosować procedury i przepisy dotyczące higieny przy pracy ze zwierzętami, informować o kontroli higieny w miejscu pracy oraz protokołach. Zarządzać bezpiecznym składowaniem odpadów zgodnie z przepisami miejsca przeznaczenia i lokalnymi.

 • Zarządzać bezpieczeństwem biologicznym zwierząt

  Planować i stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zapobiegania przenoszeniu chorób oraz zapewnienia w pełni skutecznego bezpieczeństwa biologicznego. Utrzymywać i stosować procedury bezpieczeństwa biologicznego i kontroli zakażeń podczas pracy ze zwierzętami, w tym procedury rozpoznawania potencjalnych problemów zdrowotnych i podejmowania odpowiednich działań, informować o środkach kontroli higieny oraz metodach bezpieczeństwa biologicznego w miejscu pracy, a także zgłaszać raporty innym osobom.

Source: Sisyphus ODB