Zawód asystent / asystentka lekarza podiatry

Asystenci lekarza podiatry pomagają w realizacji zadań wspierających, takich jak pomoc w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń, chorób i deformacji stóp, doradzając ludziom w zakresie technik pielęgnacji stóp i znaczeniu opieki stóp w celu promowania lepszej mobilności i ogólnego dobrostanu. Wykonują również małe zadania, takie jak obcinanie paznokci u stóp, stosowanie plastrów i ogólne obowiązki urzędnicze.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rodzaje wyrobów ortopedycznych

  Różne rodzaje materiałów ortopedycznych, takie jak aparaty ortopedyczne i temblaki, używane do fizykoterapii oraz rehabilitacji fizycznej.

 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

  Ortopedia jest specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Problemy ze stopami

  Schorzenia i zaburzenia wpływające na zdrowie i dobry stan stóp, takie jak infekcje grzybicze, wrastające paznokcie, brodawki, nieprzyjemne zapachy, płaskostopie i guzki.

 • Zadania administracyjne w środowisku medycznym

  Medyczne zadania administracyjne, takie jak rejestracja pacjentów, systemy umawiania na wizyty, rejestrowanie informacji o pacjentach oraz odnawianie recept.

 • Zarządzanie dokumentacją medyczną

  Procedury i znaczenie prowadzenia rejestrów w systemie opieki zdrowotnej, takim jak szpitale lub przychodnie, systemy informatyczne służące do przechowywania i przetwarzania danych oraz sposób uzyskania maksymalnej dokładności dokumentacji.

 • Choroby stóp

  Dziedzina informacji, w której rozróżnia się poszczególne rodzaje chorób i zaburzeń stóp w odniesieniu do dolegliwości, urazów i obrażeń oraz chorób stóp, a także sposób ich leczenia z wykorzystaniem opcji zachowawczych i chirurgicznych.

 • Chirurgia podologiczna

  Specjalność chirurgii stosowana w leczeniu schorzeń i zniekształceń stóp, takich jak operacja ścięgien, pięty i palca młotkowatego.

 • Schorzenia ortopedyczne

  Fizjologia, patofizjologia, patologia i historia naturalna powszechnych schorzeń oraz urazów ortopedycznych.

 • Chiropodia

  Praktyka lekarska zajmująca się schorzeniami stóp.

 • Dermatologia

  Dermatologia jest specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • System kodowania klinicznego

  Dopasowywanie oświadczeń klinicznych do standardowych kodów chorób i zabiegów za pomocą systemu klasyfikacji.

 • Alternatywne leczenie ortopedyczne

  Odpowiednie dostępne alternatywne rozwiązania o charakterze nieoperacyjnym i operacyjnym w odniesieniu do typowych schorzeń i urazów ortopedycznych, korzyści i ograniczenia każdego rodzaju zabiegu, jak również wszelkie potencjalne skutki uboczne lub powikłania związane z leczeniem.

Umiejętności

 • Gromadzić dane osób korzystających z opieki zdrowotnej w ramach nadzoru

  Gromadzić dane jakościowe i ilościowe związane z fizycznym, psychicznym, emocjonalnym i społecznym statusem osób korzystających z opieki zdrowotnej, a także zdolności funkcjonalnej w ramach określonych parametrów, monitorować reakcje i status osób korzystających z opieki zdrowotnej podczas wykonywania przydzielonych środków/testów i podejmować odpowiednie działania, w tym informowanie fizjoterapeuty o ustaleniach.

 • Komunikować się skutecznie w kwestii opieki zdrowotnej

  Skutecznie komunikować się z pacjentami, rodzinami i innymi opiekunami, pracownikami służby zdrowia i partnerami społecznymi.

 • Doradzać w kwestii wyrażania świadomej zgody przez osoby korzystające z opieki zdrowotnej

  Zapewniać, aby pacjenci/klienci byli w pełni poinformowani o rodzajach ryzyka i korzyściach związanych z proponowanym leczeniem, dzięki czemu mogą wyrazić świadomą zgodę; w ten sposób angażuje się pacjentów/klientów w proces opieki i leczenia.

 • Reagować na zmiany w sektorze opieki zdrowotnej

  Radzić sobie z presją i odpowiednio reagować na nieoczekiwane i szybko zmieniające się sytuacje w służbie zdrowia.

 • Przestrzegać norm jakości związanych praktyką w zakresie opieki zdrowotnej

  Stosować normy jakości związane z zarządzaniem ryzykiem, procedurami bezpieczeństwa, informacjami zwrotnymi od pacjentów, badaniami przesiewowymi i wyrobami medycznymi w codziennej praktyce, w zakresie w jakim są one uznawane przez krajowe stowarzyszenia zawodowe i władze.

 • Udzielać informacji na temat lekarstw

  Udzielać pacjentom informacji o lekach, możliwych skutkach ubocznych i przeciwwskazaniach.

 • Nawiązywać stosunki terapeutyczne bazujące na współpracy

  Rozwijanie wzajemnych, opartych na współpracy relacji terapeutycznych w zakresie leczenia, wspierania i uzyskiwania zaufania oraz współpracy ze strony użytkowników opieki zdrowotnej.

 • Zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Dbać, aby osoby korzystające z opieki zdrowotnej były traktowane w sposób profesjonalny, skuteczny i bezpieczny, dostosowując techniki i procedury zgodnie z potrzebami danej osoby, jej umiejętnościami lub warunkami.

 • Przeprowadzać procedury kodowania klinicznego

  Identyfikować i prawidłowo rejestrować określone choroby i leczenie pacjenta przy pomocy systemu klasyfikacji kodów klinicznych.

 • Promować zdrowie stóp

  Dostarczać informacje i wskazówki na temat sposobów dbania o zdrowe stopy poprzez noszenie odpowiedniego obuwia lub unikanie szkodliwych czynników, takich jak infekcje grzybicze.

 • Przestrzegać wytycznych klinicznych

  Postępować według uzgodnionych protokołów i wytycznych w celu wsparcia praktyk opieki zdrowotnej realizowanych przez instytucje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe lub władze, a także przez organizacje naukowe.

 • Rejestrować informacje na temat pacjenta poddawanego leczeniu

  Dokładnie rejestrować informacje odnoszące się do postępów pacjenta podczas sesji terapeutycznych.

 • Dbać o wyroby medyczne

  Dbać, aby wszystkie wyroby i urządzenia medyczne były odpowiednio przechowywane i dbać o to, aby ich funkcjonalność i wygląd były zachowane.

 • Nadawać kształt paznokciom

  Nadawać kształt paznokciom przez przycinanie i wygładzanie końcówek paznokci przy użyciu pilników, nożyczek oraz tarek.

 • Leczyć paznokcie pacjentów

  Używać frezarki kosmetycznej do usuwania grubiejących paznokci u stóp i ich pozostałości z nasady, posługując się zestawami do pielęgnacji paznokci.

 • Rekomendować urządzenia ortopedyczne

  Proponować pacjentom stosowanie dopasowanych wkładek, podbicia i podparcia łuku stopy w celu złagodzenia bólu.

 • Udzielać pacjentom porad w kwestii obuwia

  Informować pacjentów o rodzajach dostępnego obuwia, odpowiedniego do stanu ich stóp lub zaburzeń, w celu zwiększenia wygody noszenia.

Source: Sisyphus ODB