Zawód audiodeskryptor

Audiodeskryptorzy opisują wydarzenia na ekranie lub na scenie dla osób niewidomych i niedowidzących, żeby mogły one korzystać z przedstawień audiowizualnych, występów na żywo i imprez sportowych. Tworzą scenariusze audiodeskrypcji do programów i wydarzeń oraz wykonują nagrania głosowe.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Dzieła audiowizualne

  Różne rodzaje produktów audiowizualnych i ich wymogów, takie jak filmy dokumentalne, niskobudżetowe, seriale telewizyjne, płyty, płyty CD i inne.

 • Dbałość o szczegóły

  Sumienne i skuteczne wykonywanie zadań, z uwzględnieniem wszystkich ich aspektów, bez względu na ich szczegółowość.

 • Komunikacja związana z zaburzeniami słuchu

  Fonologiczne, morfologiczne i syntaktyczne aspekty i cechy komunikacji między ludźmi dla osób dotkniętych upośledzeniem słuchu.

 • Techniki wymowy

  Techniki wymawiania słów we właściwy i zrozumiały sposób.

 • Rodzaje środków przekazu

  Środki masowego przekazu, takie jak telewizja, czasopisma i radio, które docierają i mają wpływ na większość społeczeństwa.

 • Sprzęt audiowizualny

  Charakterystyka i stosowanie różnych narzędzi stymulujących zmysły wzroku i słuchu.

Umiejętności

 • Sporządzać teksty odczytywane przez lektora

  Pisać komentarz głosowy.

 • Stosować zasady pisowni i gramatyki

  Stosować zasady pisowni i gramatyki oraz zapewniać spójność w całym tekście.

 • Pisać w swobodnym stylu

  Pisać w taki sposób, aby po odczytaniu tekst sprawiał wrażenie spontanicznego, wcześniej niezapisanego. Wyjaśniać pojęcia i koncepcje w jasny i prosty sposób.

 • Włączyć zawartość do mediów wyjściowych

  Opracowywać i dodawać treści multimedialne i tekst w systemach online i offline, takich jak strony internetowe, platformy, aplikacje i media społecznościowe w celu publikowania i rozpowszechniania.

 • Analizować publikacje medialne

  Analizować różne źródła medialne, np.: transmisje, media drukowane i media internetowe, w celu gromadzenia inspiracji do opracowywania koncepcji kreatywnych.

 • Udzielać wsparcia osobom z wadą słuchu

  Towarzyszyć osobom niedosłyszącym, aby ułatwić komunikację w różnych sytuacjach, takich jak szkolenie, praca lub procedury administracyjne. W razie konieczności, zbierać informacje przed wizytą.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Współpracować z innymi pracownikami

  Współpraca z kolegami w celu zapewnienia skutecznego działania.

 • Zdawać relację w trakcie transmisji na żywo

  Transmitować na żywo wydarzenia o charakterze politycznym, gospodarczym, kulturalnym, społecznym, międzynarodowym lub sportowym lub realizować program transmisji na żywo.

 • Zdawać relację na żywo w internecie

  Zdawać relacje online na żywo lub blogować w czasie rzeczywistym na temat ważnych wydarzeń - rosnący obszar pracy, szczególnie w gazetach krajowych.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Przygotowywać się do roli na podstawie scenariuszy

  Studiować i ćwiczyć role ze skryptów; interpretować, uczyć się i zapamiętywać kwestie, akrobacje i wskazówki zgodnie z zaleceniami.

 • Synchronizować dźwięk z ruchami warg

  Synchronizować nagranie dźwięku z ruchem ust aktora.

Source: Sisyphus ODB