Zawód autor programów nauczania przez internet

Autorzy programów nauczania przez internet projektują i opracowują uproszczone formy naukowych treści cyfrowych, w tym materiałów referencyjnych, slajdów, ocen, screencastów, nagrań wideo i podcastów. Piszą i przekazują treść aplikacji do uczenia się w oparciu o komputer.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Standardy e-learningu opartego na rozwiązaniach internetowych

  Standardy i specyfikacje stosowane w e-learningu internetowym, takie jak SCORM (Sharable Content Object Reference Model), określające komunikację między treściami po stronie klienta a systemem hosta obsługiwanym przez system zarządzania nauczaniem.

 • Infrastruktura oprogramowania do e-learningu

  Własności infrastruktury i specyfikacji wymaganych do stworzenia warunków e-learningu, które umożliwiają zdobywanie doświadczeń edukacyjnych przez odbiorców.

 • Systemy zarządzania nauczaniem

  Platforma e-learningowa służąca do tworzenia, administrowania, organizowania, sprawozdawczości i realizacji programów nauczania za pośrednictwem nośników elektronicznych lub programów szkoleniowych.

 • E-learning

  Strategie i metody dydaktyczne uczenia się, w których głównymi elementami są technologie ICT.

 • Instruktażowe modele projektowe

  Wytyczne lub strategie projektowania i opracowywania instrukcji w celu zapewnienia uczniom zamierzonych efektów uczenia się.

 • Technologie uczenia się

  Technologie i kanały, w tym cyfrowe, mające na celu doskonalenie uczenia się.

 • Procesy opracowywania treści

  Specjalistyczne techniki stosowane do projektowania, pisania, kompilowania, edycji i organizacji treści cyfrowych, takich jak tekst, grafika i materiały wideo do celów wydawniczych.

 • Oprogramowanie do authoringu

  Oprogramowanie zapewniające wstępnie zaprogramowane elementy, które umożliwiają tworzenie interaktywnych aplikacji multimedialnych w celu edycji, struktury i rozmieszczenia treści przeznaczonych do publikacji.

 • Strategia wydawnicza

  Metody, reguły, media i narzędzia publikowania treści z systemów zarządzania treścią w pojedynczych źródłach lub w różnych mediach.

Umiejętności

 • Prowadzić kontrolę jakości treści

  Dokonywać walidacji treści, sprawdzając ją pod względem jakości formalnej i funkcjonalnej, użyteczności i obowiązujących standardów.

 • Zarządzać projektami opracowywania treści

  Opracowywanie i wdrożenie procesu tworzenia, dostarczania treści cyfrowych lub drukowanych oraz zarządzanie nimi, opracowanie systemu, który opisuje cały proces redagowania treści i ich publikacji oraz wykorzystywanie narzędzi ICT do wspierania tego procesu.

 • Identyfikować potrzeby szkoleniowe

  Analizować problemy szkoleniowe i określać potrzeby szkoleniowe organizacji lub osób fizycznych, aby zapewnić im szkolenie dostosowane do ich stopnia zaawansowania, profilu, środków i problemu.

 • Zarządzać zawartością metadanych

  Stosować metody i procedury zarządzania zawartością, aby zdefiniować i wykorzystywać koncepcje metadanych, takie jak dane tworzenia w celu opisywania, organizowania i archiwizowania treści, takich jak dokumenty, pliki wideo i audio, aplikacje i obrazy.

 • Opracowywać plan w zakresie e-learningu

  Opracowywać plan strategiczny, aby zmaksymalizować wyniki technologii edukacyjnych zarówno w organizacji, jak i poza nią.

 • Włączyć zawartość do mediów wyjściowych

  Opracowywać i dodawać treści multimedialne i tekst w systemach online i offline, takich jak strony internetowe, platformy, aplikacje i media społecznościowe w celu publikowania i rozpowszechniania.

 • Porządkować informacje

  Uporządkowywać informacje przy zastosowaniu systematycznych metod, takich jak modele psychiczne i zgodnie z określonymi normami, w celu ułatwienia przetwarzania i zrozumienia informacji przez użytkownika w odniesieniu do szczegółowych wymogów i cech charakterystycznych nośników wyjściowych.

 • Zapewniać materiały pisane

  Przekazywać informacje w formie pisemnej za pośrednictwem mediów cyfrowych lub drukowanych zgodnie z potrzebami grupy docelowej. Tworzyć układ treści zgodnie ze specyfikacjami i normami. Stosować zasady pisowni i gramatyki.

 • Kompilować treści

  Pobierać, wybierać i organizować treści z określonych źródeł zgodnie z wymaganiami nośników wyjściowych, takich jak materiały drukowane, wnioski online, platformy, strony internetowe i wideo.

 • Opracowywać cyfrowe materiały edukacyjne

  Tworzyć zasoby i materiały instruktażowe (e-learning, edukacyjne materiały audiowizualne), wykorzystując technologie cyfrowe, w celu przekazywania wiedzy i podnoszenia świadomości z myślą o poszerzaniu fachowej wiedzy osób uczących się.

 • Projektować kursy internetowe

  Tworzyć internetowe szkolenia i kursy instruktażowe, korzystając z dynamicznych i statycznych narzędzi online, aby zapewniać efektywne nauczanie odbiorcom kursu. Stosowane tutaj narzędzia internetowe mogą obejmować streamowanie obrazu i dźwięku, transmisje internetowe na żywo, portale informacyjne, chatroomy i tablice ogłoszeń.

 • Identyfikować potrzeby użytkownika ICT

  Określanie potrzeb i wymagań użytkowników ICT w ramach konkretnego systemu poprzez zastosowanie metod analitycznych, takich jak analiza grup docelowych.

 • Przygotowywać treści multimedialne

  Opracowywanie materiałów multimedialnych, takich jak zrzuty ekranowe, grafiki, slajdy, animacje i materiały wideo, które mają być wykorzystane jako zintegrowane treści w szerszym kontekście informacyjnym.

 • Tworzyć pakiety w standardzie SCORM

  Opracowywać pakiety edukacyjne dla platform e-learningowych przy użyciu standardowego modelu SCORM (Sharable Content Object Reference Model).

Source: Sisyphus ODB