Zawód autor tekstów i sloganów reklamowych

Autorzy tekstów i sloganów reklamowych odpowiadają za koncepcję reklam w formie pisemnej lub ustnej. Tworzą slogany, hasła reklamowe itp. Autorzy tekstów i sloganów reklamowych ściśle współpracują z grafikami reklamowymi.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wiedza o produkcie

  Oferowane produkty, ich funkcjonalność, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

 • Techniki reklamowe

  Strategie komunikacyjne mające na celu przekonanie lub zachęcenie odbiorców, a także różne media, które są wykorzystywane do osiągnięcia tego celu.

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

Umiejętności

 • Postępować zgodnie z wytycznymi

  Interpretować i zachowywać zgodność z wymogami i oczekiwaniami, omówionymi i uzgodnionymi z klientami.

 • Pisać w wyznaczonych terminach

  Opracowywanie harmonogramów i zapewnienie dotrzymywania krótkich terminów, zwłaszcza w przypadku projektów teatralnych, ekranów i radiowych.

 • Opracowywać twórcze koncepcje

  Opracowywać nowe koncepcje artystyczne i kreatywne pomysły.

 • Opracowywać materiały reklamowe

  Wykorzystanie swojej kreatywności w celu opracowywania projektów reklam. Uwzględnienie wymogów klienta, odbiorców docelowych oraz celów w zakresie mediów i marketingu.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

 • Spełniać oczekiwania odbiorców docelowych

  Badać potrzeby i oczekiwania odbiorców docelowych, aby upewnić się, że temat programu spełnia oba te elementy.

 • Brać udział w burzach mózgów

  Przedstawiać swoje pomysły i koncepcje członkom zespołu kreatywnego, aby znaleźć alternatywne wyjścia, rozwiązania i lepsze wersje.

 • Stosować zasady pisowni i gramatyki

  Stosować zasady pisowni i gramatyki oraz zapewniać spójność w całym tekście.

Source: Sisyphus ODB