Zawód Bezpośredni przełożony pracowników ds. krajobrazu oraz utrzymania trawników lub boisk

Bezpośredni przełożony pracowników ds. krajobrazu oraz utrzymania trawników lub boisk
Credits: Shutterstock.com

Bezpośredni przełożony pracowników ds. krajobrazu oraz utrzymania trawników lub boisk planuje, organizuje, nadzoruje i koordynuje pracę podwładnych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania bezpośredni przełożony pracowników ds. krajobrazu oraz utrzymania trawników lub boisk

 • Interpretuje plany i rysunki.
 • Omawia z klientami, kierownikami innych jednostek i innymi osobami plany pracy oraz etapy i warunki wykonania projektu.
 • Ustala plan pracy z załogą uwzględniając m.in. możliwości ludzi oraz sprzętu, warunki pogodowe itp.
 • Nadzoruje i kieruje pracą podwładnych, którzy wykonują odpowiednie czynności związane z zagospodarowaniem krajobrazu, utrzymaniem trawników, sadzeniem i utrzymaniem roślin.
 • W razie potrzeby udziela pomocy pracownikom asystując przy wykonywanych zadaniach.
 • Monitoruje pracę w celu zapewnienia terminowości i jakości wykonanych zadań.
 • Sprawdza czy projekt został wykonany zgodnie ze specyfikacją zamawiającego i odpowiednimi standardami.
 • Szkoli pracowników, np. z zakresu przesadzania i przycinania drzew i krzewów, odpowiedniego używania sprzętu itp.
 • Ustala i wprowadza procedury i standardy pracy zapewniające właściwe i bezpieczne wykonanie zadań.
 • Sprawdza ilość, stan i jakość używanych sprzętów i materiałów.
 • W razie potrzeby sugeruje zmiany w procedurze pracy.

Powiązane zawody ogrodnictwo, uprawy ogrodowe

 • Architekt krajobrazu
 • Hodowca upraw ogrodniczych
 • Kwiaciarz
 • Nadzorca pracowników ogrodowych
 • Ogrodnik
 • Ogrodnik cmentarny
 • Ogrodnik parku publicznego
 • Opiekun terenów zielonych i boisk
 • Pomocnik ogrodowy
 • Pracownik ogrodnictwa
 • Projektant ogrodów
 • Specjalista ds. kompozycji kwiatowych
 • Technik ogrodnictwa
 • Zarządca zieleni pól golfowych

Source: Sisyphus ODB