Zawód Bezpośredni przełożony pracowników linii montażowej

Bezpośredni przełożony pracowników linii montażowej
Credits: Shutterstock.com

Bezpośredni przełożeni pracowników linii montażowej nadzorują, koordynują i uczestniczą w pracach pracowników linii montażowej.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania bezpośredni przełożony pracowników linii montażowej

 • Określa proces produkcji oraz wymagania tego procesu (np. ilość i jakość produktów, koszty, czas, siłę roboczą) poprzez analizę raportów, zamówień, planów produkcyjnych itp.
 • Decyduje o organizacji pracy podczas procesu produkcji - określa plany i etapy działań.
 • Naradza się z innymi kierownikami w sprawie koordynacji działań i procesów zachodzących między działami.
 • Wydaje polecenia (instrukcje) pracownikom, np. dotyczące specyfikacji pracy oraz działania sprzętu.
 • Monitoruje i kontroluje materiały, produkty i sprzęt w celu wykrycia usterek i awarii.
 • Monitoruje pracę pracowników linii montażowej oraz osiągane przez nich wyniki.
 • Kontroluje jakość i ilość produkcji.
 • Szacuje bieżącą produkcję, wydajność i kosztorysuje.
 • Uczestniczy w pracach pracowników linii produkcji.
 • Przeprowadza i organizuje szkolenia pracowników w zakresie wymaganych umiejętności.
 • Wprowadza w życie i egzekwuje wymogi przepisów bezpieczeństwa pracy.
 • Zaleca i wprowadza nowe pomysły i inicjatywy dotyczące procesu produkcji, np. wprowadza nowe rozwiązania technologiczne, nowe produkty, decyduje o zakupie nowego sprzętu, awansie pracowników.

Powiązane zawody montaż

 • Inny monter
 • Kontroler zautomatyzowanej linii montażowej
 • Monter aparatury elektrycznej
 • Monter wyrobów gumowych
 • Monter wyrobów metalowych
 • Monter wyrobów plastikowych
 • Monter wyrobów skórzanych
 • Operator linii montażowej
 • Pomocnik montażowy

Source: Sisyphus ODB