Zawód Bezpośredni przełożony sprzątaczy

Bezpośredni przełożony sprzątaczy
Credits: Shutterstock.com

Bezpo średni przełożony sprzątaczy nadzoruje prace personelu sprzątającego w hotelach, szpitalach, biurach i innych instytucjach.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania bezpośredni przełożony sprzątaczy

 • Nadzoruje i koordynuje prace zespołu sprzątającego, planuje i przygotowuje grafiki pracy, przypisuje obowiązki.
 • Instruuje pracowników z zakresu procedur i odpowiedniego korzystania ze narzędzi i środków czysto ści.
 • Przeprowadza rekrutację pracowników, szkoli, proponuje awanse, transfery i zwolnienia.
 • Dokonuje przeglądu i ocenia stan pomieszczeń w celu zaplanowania prac.
 • Sprawdza sprzęt używany do czyszczenia, w razie potrzeby przekazuje go do naprawy.
 • Wybiera najbardziej odpowiednie środki do sczyszczenia różnych rodzajów mebli, podłóg i powierzchni.
 • Dokonuje przeglądu wykonanej pracy i sprawdza czy został osiągnięty zamierzony efekt.
 • Przyjmuje skargi odno śnie jako ści wykonanej pracy i podejmuje odpowiednie działania.
 • Współpracuje z innymi działami w celu zapewnienia odpowiedniej jako ści i terminowo ści świadczonych usług.
 • Sprawdza zapasy, zamawia potrzebne produkty.
 • Przygotowuje i kontroluje budżet, szacuje koszty i przechowuje dane finansowe.
 • Sprawdza, czy są przestrzegane zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powiązane zawody sprzątanie

 • Śmieciarz
 • Czyściciel dywanów lub mebli
 • Czyściciel kolejowy lub autobusowy
 • Czyściciel okien
 • Czyściciel rur kanalizacyjnych
 • Czyściciel zbiorników
 • Czyściciel zewnętrznych powierzchni budowlanych
 • Dozorca / woźny
 • Inny pracownik utrzymania czystości
 • Kominiarz
 • Piaskarz zewnętrznych powierzchni budowlanych
 • Sprzątacz /czyściciel sprzętu labolatoryjnego
 • Sprzątacz domowy
 • Sprzątacz hotelowy
 • Sprzątacz promów i statków passazerskie
 • Sprzątacz samolotów
 • Zamiatacz / sprzątacz ulic

Source: Sisyphus ODB