Zawód biotechnolog żywności

Biotechnolodzy żywności badają cykl życia żywności od konserwacji po psucie się i patogeny przenoszone przez żywność. Badają i starają się zrozumieć choroby przenoszone przez żywność w celu ich zapobiegania. Gwarantują, że produkty spożywcze są zgodne z przepisami rządowymi dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Alergie pokarmowe

  Rodzaje alergii pokarmowych występujących w danym sektorze, które substancje wywołują alergie, oraz w jaki sposób można je zastąpić lub (w miarę możliwości) wyeliminować.

 • Przemysł produktów spożywczych i napojów

  Odpowiedni przemysł i procesy związane z sektorem spożywczym, takie jak wybór surowców, przetwarzanie, pakowanie i przechowywanie.

 • Choroby przenoszone przez żywność

  Zrozumienie chorób i zatruć przenoszonych przez żywność w celu zapobiegania problemom związanym ze zdrowiem publicznym.

 • Konserwacja żywności

  Czynniki pogarszające jakość, czynniki kontrolne (temperatura, dodatki, wilgotność, pH, działanie wody itp., w tym pakowanie) oraz metody przetwarzania żywności w celu konserwowania produktów spożywczych.

 • Procesy fermentacji żywności

  Przekształcenie węglowodanów w alkohol i dwutlenek węgla. Proces ten odbywa się z wykorzystaniem bakterii lub drożdży bądź kombinacji tych dwóch czynników w warunkach beztlenowych. Proces fermentacji żywności bierze również udział w procesie produkcji chleba i kwasu mlekowego dla produktów spożywczych takich, jak suche kiełbasy, kapusta kiszona, jogurt, pikle i kimchi.

 • Procesy fermentacji napojów

  Procesy fermentacji związane z konwersją cukru w alkohol, gazy i kwasy. 

 • Przechowywanie żywności

  Odpowiednie warunki i metody przechowywania żywności w celu zapobiegania jej psuciu, biorąc pod uwagę wilgotność, światło, temperaturę i inne czynniki środowiskowe.

 • Nauki laboratoryjne

  Nauki laboratoryjne, takie jak biologia, chemia, fizyka, nauki zintegrowane lub zaawansowane nauki laboratoryjne.

 • Metody zapewniania jakości

  Zasady zapewnienia jakości, wymogi norm oraz zbiór procesów i działań stosowanych do pomiaru, kontroli i zapewniania jakości produktów i procesów.

 • Zagrożenia związane ze składnikami żywności

  Składniki i potencjalne zagrożenia, które mogłyby zaszkodzić ludziom, faunie i florze. Funkcje dotyczące formuł składu.

 • Składniki produktu spożywczego

  Cechy techniczne zestawiania składników dla produktów spożywczych.

 • Przepisy dotyczące żywności

  Prawodawstwo dotyczące przemysłu spożywczego i paszowego, w tym przepisy dotyczące produkcji żywności, higieny, bezpieczeństwa, surowców, dodatków, GMO, etykietowania, ochrony środowiska i handlu.

 • Przepisy dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego

  Obowiązujące przepisy dotyczące temperatury, materiałów odpadowych, identyfikowalności, etykietowania, obrotu i transportu produktów pochodzenia zwierzęcego. 

 • Biotechnologia

  Technologia, która stosuje, modyfikuje lub wykorzystuje systemy biologiczne, organizmy i składniki komórkowe do opracowywania nowych technologii i produktów do określonych zastosowań.

 • Skład produktów spożywczych

  Skład chemiczny i odżywczy produktów spożywczych, który umożliwia modyfikację istniejących produktów i procesów oraz opracowywanie nowych.

 • Toksyczność żywności

  Przyczyny zatrucia żywnością i psucia się żywności oraz metody konserwowania produktów spożywczych, aby zapobiec toksyczności u klientów.

 • Procesy enzymatyczne

  Procesy enzymatyczne stosowane w produkcji żywności, jak również w innych przemysłowych procesach biotechnologicznych.

 • Patogenne drobnoustroje występujące w żywności

  Identyfikacja i charakterystyka drobnoustrojów chorobotwórczych w żywności oraz odpowiednie metody zapobiegania w celu zahamowania ich rozmnażania w artykułach spożywczych.

 • Nauka o żywieniu

  Badanie cech fizycznych, biologicznych i chemicznych żywności oraz koncepcji naukowych leżących u podstaw przetwarzania żywności i żywienia.

 • Zasady bezpieczeństwa żywności

  Kontekst naukowy bezpieczeństwa żywności, który obejmuje przygotowanie, obróbkę i przechowywanie żywności w celu zminimalizowania ryzyka chorób przenoszonych przez żywność i innych zagrożeń dla zdrowia.

Umiejętności

 • Przeprowadzać analizy mikrobiologiczne w ramach łańcucha żywnościowego

  Przeprowadzać analizy w celu wykrycia różnych rodzajów mikroorganizmów, takich jak bakterie, pleśń i drożdże, w łańcuchu żywnościowym.

 • Zarządzać odrzuconymi produktami

  Zarządzać przestojami produkcyjnymi z uwagi na niedostateczną jakość produktu i zarządzać związanymi z tym odpadami w ramach dobrych praktyk wytwarzania.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Kierować działaniami na rzecz optymalizacji procesu

  Optymalizacja procesu głównego przy użyciu danych statystycznych. Eksperymenty projektowe na linii produkcyjnej i funkcjonalne modele sterowania procesem.

 • śledzić innowacje w sektorze produkcji żywności

  Najnowsze innowacyjne produkty i technologie służące do przetwarzania, konserwowania, pakowania i ulepszania produktów spożywczych.

 • Monitorować zmiany zachodzące w przemyśle spożywczym

  Identyfikować i badać postępy i innowacje w zakresie technologii i materiałów w przemyśle spożywczym.

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

 • Przeprowadzać analizę ryzyka związanego z żywnością

  Przeprowadzać analizę ryzyka związanego z żywnością w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

 • Podejmować działania następcze w związku z wynikami laboratoryjnymi

  Analizować wyniki laboratoryjne i wykorzystywać je poprzez dostosowanie procesu produkcji. Zgłaszać i w razie konieczności podejmować odpowiednie działania oraz dokonywać ich przeglądu.

 • Wykrywać mikroorganizmy

  Używać różnych metod i narzędzi laboratoryjnych, takich jak amplifikacja i sekwencjonowanie genów, aby wykryć i zidentyfikować mikroorganizmy, takie jak bakterie i grzyby w próbkach gleby, powietrza i wody.

 • Zarządzać laboratorium badającym produkowaną żywność

  Zarządzać działaniami laboratoryjnymi w zakładzie lub fabryce i wykorzystywać dane do monitorowania jakości wytwarzanych produktów.

 • Analizować próbki żywności i napojów

  Sprawdzać, czy żywność lub napoje są bezpieczne do spożycia przez ludzi. Weryfikować odpowiedni poziom kluczowych składników i poprawność deklaracji na etykiecie oraz poziomy obecnych składników odżywczych. Upewniać się, że próbki żywności i napojów są zgodne z określonymi standardami oraz procedurami.

 • Doskonalić procesy chemiczne

  Zbierać dane wymagane do wprowadzenia udoskonaleń lub modyfikacji procesów chemicznych. Rozwijać nowe procesy przemysłowe, projektować nowe zakłady/urządzenia technologiczne lub modyfikując istniejące.

 • Obsługiwać mikroskop

  Obsługiwać mikroskop, przyrząd używany do widzenia obiektów, które są zbyt małe, aby można je było zobaczyć gołym okiem.

 • Identyfikować czynniki wpływające na zmianę właściwości składowanej żywności

  Uznawać najbardziej istotne czynniki (chemiczne, fizyczne, środowiskowe itp.), które mogą zmienić żywność podczas przechowywania.

 • Opracowywać dane w formie wizualnej

  Przygotować wykresy i schematy w celu przedstawienia danych w postaci graficznej.

 • Monitorować warunki przetwarzania

  Obserwować wskaźniki, monitory wideo oraz wydruki, aby ocenić, czy są spełniane określone warunki przetwarzania. Wprowadzać niezbędne korekty w celu uwzględnienia zmiennych dotyczących procesu, takich jak czas, parametry wejściowe, natężenia przepływu i nastawy temperatury.

Source: Sisyphus ODB