Zawód brygadzista w pralni

Brygadziści w pralni monitorują i koordynują działania personelu wykonującego pranie i czyszczenie na sucho w pralniach i przemysłowych zakładach pralniczych. Planują i wdrażają harmonogramy produkcji, zatrudniają i szkolą pracowników oraz monitorują poziomy jakości produkcji.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metody doradztwa

  Techniki doradztwa stosowane w różnych warunkach oraz z różnymi grupami i osobami, zwłaszcza w odniesieniu do metod nadzoru i mediacji w procesie doradztwa.

 • Polityki obowiązujące w przedsiębiorstwach

  Zbiór reguł rządzących działalnością firmy.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

Umiejętności

 • Delegować działania

  Delegować działania i zadania innym w zależności od zdolności, stopnia przygotowania, kompetencji i zakresu prawnego praktyki. Dbać, aby ludzie wiedzieli, co i kiedy powinni robić.

 • Rozpatrywać reklamacje od klientów

  Zarządzać skargami i negatywnymi opiniami klientów, aby rozwiewać obawy i, w stosownych przypadkach, zapewniać szybkie przywrócenie usługi.

 • Oceniać pracę pracowników

  Oceniać zapotrzebowanie na siłę roboczą w ramach przyszłych prac. Oceniać wyniki pracy zespołu pracowników i informować swoich przełożonych. Zachęcać i wspierać pracowników w nauce, uczyć ich technik i sprawdzać aplikację, aby zapewnić jakość produktu i wydajność pracy.

 • Rekrutować pracowników

  Zatrudniać nowych pracowników, określając ich zakres obowiązków, reklamując się, przeprowadzając wywiady i wybierając pracowników zgodnie z polityką i przepisami firmy.

 • Nadzorować pracowników

  Nadzorować selekcję, szkolenie, wydajność i motywację personelu.

 • Planować pracę zmianową pracowników

  Planować pracę zmianową pracowników w celu zapewnienia realizacji wszystkich zleceń klientów oraz zadowalającej realizacji planu produkcji.

 • Szkolić pracowników

  Szkolenie i kierowanie pracownikami w procesie, w którym są nauczane umiejętności niezbędne do przyszłej pracy. Organizowanie działań mających na celu wprowadzenie pracy i systemów lub poprawę działania poszczególnych osób i grup w kontekście organizacyjnym.

 • Zapewniać zgodność ze standardami BHP

  Nadzorować cały personel i procesy, aby zachować zgodność ze standardami zdrowia, bezpieczeństwa i higieny. Komunikować się i wspierać dostosowanie tych wymogów do programów BHP firmy.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Ustalać harmonogram zmian

  Planowanie czasu i zmian w celu odzwierciedlenia potrzeb przedsiębiorstwa.

 • Zarządzać procesami przepływu pracy

  Opracowywać, dokumentować i wdrażać procesy związane z ruchem i przepływem pracy w ramach przedsiębiorstwa w odniesieniu do różnych funkcji. Pośredniczyć w kontaktach z kilkoma działami i funkcjami, takimi jak dział zarządzania relacjami z klientami i dyrektor artystyczny, aby planować i zlecać pracę.

 • Nadzorować kontrolę jakości

  Monitorować i zapewniać jakość dostarczanych towarów lub świadczonych usług poprzez nadzorowanie, czy wszystkie czynniki produkcji spełniają wymogi jakościowe. Nadzorować kontrole i badania produktów.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

 • Analizować postępy w realizacji celów

  Analiza działań podjętych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji, aby dokonać oceny poczynionych postępów, wykonalności celów oraz zagwarantowania, że cele mogą zostać osiągnięte zgodnie z terminami.

 • Zapewniać na rzecz klientów działania następcze

  Zapewniać klientom serdeczną, szybką komunikację w celu przyjmowania zleceń, powiadamiają o nich w przypadku kwestii związanych z wysyłką oraz dostarczania szybkich rozwiązań.

 • Zarządzać relacjami z klientem

  Zarządzać realizacją obsługi klientów, w tym działaniami i rozwiązaniami, które odgrywają istotną rolę w obsłudze klientów poprzez poszukiwanie i wdrażanie ulepszeń i zmian.

 • Nadzorować załogę

  Nadzorować i monitorować zachowanie pracowników.

Source: Sisyphus ODB