Zawód ceramik

Ceramicy mają dogłębną wiedzę na temat materiałów i odpowiednią wiedzę praktyczną, pozwalające im opracować własne metody ekspresji i indywidualne projekty z użyciem ceramiki. Ich dzieła mogą obejmować: rzeźby ceramiczne, biżuterię, domowe i komercyjne sztućce i artykuły kuchenne, upominki, ceramikę ogrodową, płytki ścienne i podłogowe.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rodzaje materiałów garncarskich

  Rodzaje glin i błota oraz ich wygląd, właściwości, reakcja na ogień itd.

 • Prawo własności intelektualnej

  Przepisy regulujące zbiór praw chroniących produkty intelektualne przed niezgodnym z prawem naruszeniem.

 • Przepisy prawa pracy

  Ustawodawstwo, na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, regulujące warunki pracy w różnych dziedzinach między stronami umowy o pracę, takimi jak rząd, pracownicy, pracodawcy i związki zawodowe.

 • Historia sztuki

  Historia sztuki i artystów, trendów artystycznych na przestrzeni wieków i ich współczesna ewolucja.

Umiejętności

 • Tworzyć prototypy rzemieślnicze

  Tworzyć i przygotowywać prototypy lub modele przedmiotów do wytworzenia.

 • Gromadzić materiały referencyjne na potrzeby projektu artystycznego

  Gromadzenie próbek materiałów, które mogą być wykorzystane w procesie twórczym, zwłaszcza jeżeli zamierzone dzieło sztuki wymaga interwencji wykwalifikowanych pracowników lub określonych procesów produkcyjnych.

 • Nadzorować produkcję materiałów rzemieślniczych

  Wyrabiać/przygotowywać wzorce lub szablony do kierowania procesem produkcji i dystrybucji rękodzielnictwa artystycznego.

 • Badać trendy rzemieślnicze

  Badać i analizować trendy w dziedzinie rzemiosła, aby orientować się w aktualnych projektach i strategiach marketingowych.

 • Nanosić szkice na przedmioty obrabiane

  Szkicować lub rysować układy i projekty na przedmiotach, płytach, matrycach lub rolkach. Używać kompasów, skrobaków, grawerów, ołówków itp.

 • Tworzyć dzieło sztuki

  Ciąć, kształtować, dopasowywać, formować lub manipulować materiałami w inny sposób w celu stworzenia dzieła sztuki, bez względu na to, czy chodzi o procesy techniczne nieznane artyście, czy stosowane przez specjalistę.

 • Tworzyć określone emalie

  Stosując próbki, tworzyć receptury określonych emalii.

 • Dodawać płytki do wyrobów ceramicznych

  Dostosowywać prace ceramiczne i realizować skomplikowany proces tworzenia poprzez dodawanie płytek do wyrobów. Płytki są walcowanymi płytkami ceramicznymi. Wykonuje się je poprzez walcowanie gliny przy użyciu wałka lub innych narzędzi.

 • Przedstawiać kontekst danego dzieła artystycznego

  Określać czynniki wpływające i obrazujące pracę w ramach specyficznej tendencji, która może mieć charakter artystyczny, estetyczny lub filozoficzny. Analizować ewolucję trendów artystycznych, konsultować się z ekspertami w tej dziedzinie, brać udział w wydarzeniach itp.

 • Dodawać zwoje do wyrobów ceramicznych

  Dostosowanie wyrobów ceramicznych i postępowanie zgodnie z nowoczesnym procesem ich tworzenia przez dodawanie zwojów. Zwoje to długie rolki gliny, które mogą być nakładane na siebie w celu tworzenia różnych kształtów.

 • Nanosić wzory na przedmiot obrabiany

  Obsługiwać rysik i narzędzia tnące, powielać projekty lub litery na detalu.

 • Zarządzać różnymi materiałami garncarskimi

  Zarządzać różnymi recepturami gliny i błota zależnie od gatunku (np. porcelana) lub oczekiwanej wytrzymałości, wyglądu, koloru, tradycji lub innowacji w procesie twórczym.

 • Obsługiwać piec garncarski

  Regulować temperaturę pieca w celu uzyskania oczekiwanych wyników w zależności od rodzaju gliny, takiej jak kamionka nieszkliwiona lub porcelana. Zarządzać spiekaniem i barwami szkliwa.

 • Dobierać materiały artystyczne w celu wykorzystania ich do stworzenia dzieła sztuki

  Dobierać materiały artystyczne w oparciu o wytrzymałość, kolor, teksturę, wyważenie, wagę, wielkość i inne cechy, które powinny gwarantować wykonalność zamierzeń artystycznych pod względem oczekiwanego kształtu, koloru itp., mimo że mogą one odbiegać od efektu. Materiały artystyczne, takie jak farba, tusz, akwarele, węgiel drzewny, olej lub oprogramowanie komputerowe, mogą być wykorzystywane tak samo jak śmieci, „żywe” produkty (np. owoce) oraz wszelkie inne materiały w zależności od projektu twórcy.

 • Wytwarzać ręcznie przedmioty ceramiczne

  Wytwarzać ręcznie przedmioty ceramiczne bez użycia koła garncarskiego i z użyciem wyłącznie narzędzi ręcznych.

 • Omawiać dzieła sztuki

  Przedstawiać i omawiać charakter i treść dzieła sztuki z udziałem publiczności, dyrektorów artystycznych, redaktorów katalogów, dziennikarzy i innych zainteresowanych osób.

 • Wytwarzać przedmioty ceramiczne

  Wytwarzać funkcjonalne, dekoracyjne lub artystyczne przedmioty ceramiczne ręcznie lub za pomocą zaawansowanych narzędzi przemysłowych na pewnym etapie procesu twórczego przy zastosowaniu różnych technik i materiałów.

 • Zarządzać różnymi technikami wypalania wyrobów ceramicznych

  Zarządzanie różnymi ceramicznymi technikami opalania lub wypiekania w zależności od wybranej glinki, oczekiwanej wytrzymałości przedmiotu i emalii.

 • Przygotowywać projekty przedmiotów do wykonania

  Szkicować, rysować lub projektować szkice i rysunki z pamięci, modele na żywo, wytwarzane produkty lub materiały wzorcowe w procesie rękodzielnictwa artystycznego i rzeźbiarstwa.

Source: Sisyphus ODB