Zawód charakteryzator / charakteryzatorka

Charakteryzatorzy/charakteryzatorki pomagają artystom przed, w trakcie i po występie lub kręceniu filmu bądź programu telewizyjnego, dbając, aby ich makijaż był zgodny z wizją artystyczną reżysera i zespołu artystycznego. Za pomocą makijażu i protez tworzą obrazy i postaci. Dbają, sprawdzają i naprawiają protezy oraz pomagają przy szybkich zmianach.  

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Kosmetyki

  Różne rodzaje substancji stosowanych w celu poprawy wyglądu ciała ludzkiego.

 • Historia sztuki

  Historia sztuki i artystów, trendów artystycznych na przestrzeni wieków i ich współczesna ewolucja.

 • Techniki makijażu

  Różne techniki i narzędzia stosowane do makijażu.

 • Rodzaje skóry

  Różne rodzaje skóry, takie jak sucha, normalna, tłusta i wrażliwa.

Umiejętności

 • Analizować scenariusz

  Rozbić scenariusz na części, analizując jego dramaturgię, formę, tematy i strukturę. W razie konieczności przeprowadzić odpowiednie badania.

 • Przeprowadzać szybkie zmiany charakteryzacji

  Przeprowadzać szybkie zmiany charakteryzacji artysty-wykonawcy w trakcie występu.

 • Posługiwać się bezpiecznie substancjami chemicznymi

  Podjąć niezbędne środki ostrożności w celu składowania, używania i unieszkodliwiania produktów chemicznych.

 • Stosować się do wskazówek dyrektora ds. artystycznych

  Postępować zgodnie z instrukcjami dyrektora i rozumieć jego twórczą wizję.

 • Naprawiać protezy do charakteryzacji scenicznej

  Naprawianie uszkodzeń protez do charakteryzacji scenicznej.

 • Gromadzić materiały referencyjne na potrzeby projektu artystycznego

  Gromadzenie próbek materiałów, które mogą być wykorzystane w procesie twórczym, zwłaszcza jeżeli zamierzone dzieło sztuki wymaga interwencji wykwalifikowanych pracowników lub określonych procesów produkcyjnych.

 • Dbać o jakość artystyczną występu

  Obserwować, przewidywać i reagować na ewentualne problemy techniczne, zapewniać optymalną jakość przedstawienia artystycznego.

 • Określać typ skóry

  Określać typ skóry, jaką ma dana osoba, aby zastosować odpowiedni do niego makijaż.

 • Przekładać koncepcje artystyczne na wzory techniczne

  Współpracować z zespołem artystycznym w celu ułatwienia przejścia od wizji kreatywnej i jej koncepcji artystycznych do projektu technicznego.

 • Przygotowywać własne stanowisko pracy

  Poprawiać ustawienia lub położenie swoich instrumentów roboczych i dostosowywać je przed rozpoczęciem pracy.

 • Przedstawiać kontekst danego dzieła artystycznego

  Określać czynniki wpływające i obrazujące pracę w ramach specyficznej tendencji, która może mieć charakter artystyczny, estetyczny lub filozoficzny. Analizować ewolucję trendów artystycznych, konsultować się z ekspertami w tej dziedzinie, brać udział w wydarzeniach itp.

 • Testować produkty do charakteryzacji

  Wykonywać rutynowe testy, aby ustalić, czy produkty do makijażu są odpowiednie.

 • Przeprowadzać charakteryzację artystów wykonawców

  Używać kosmetyków do charakteryzacji artystów przed widowiskami scenicznymi.

 • Określać własne podejście artystyczne

  Określać własne podejście artystyczne, analizując dotychczasowy dorobek i fachową wiedzę, wskazując cechy swojej twórczości i opisując swoją wizję artystyczną na podstawie tych ustaleń.

 • Wykonywać pracę w ergonomiczny sposób

  Stosować zasady ergonomii w zakresie organizacji miejsca pracy na potrzeby ręcznego posługiwania się sprzętem i materiałami.

 • Pracować w sposób pozwalający zapewnić własne bezpieczeństwo

  Stosować zasady bezpieczeństwa zgodnie ze szkoleniem i instrukcjami oraz na podstawie solidnej wiedzy na temat środków zapobiegawczych i zagrożeń dla własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Rozumieć koncepcje artystyczne

  Interpretować wyjaśnienie artysty lub demonstrację ich koncepcji artystycznej, inspiracje i procesy oraz dążyć do podzielenia się ich wizją.

 • Zarządzać osobistym rozwojem zawodowym

  Ponoszenie odpowiedzialności za uczenie się przez całe życie i ustawiczne doskonalenie zawodowe. Angażowanie się w uczenie w celu wspierania i aktualizowania kompetencji zawodowych. Określenie priorytetowych obszarów rozwoju zawodowego w oparciu o własne praktyki i kontakty z partnerami i zainteresowanymi stronami.

 • Realizować projekty w ramach przewidzianego budżetu

  Dbać o przestrzeganie budżetu. Dostosowywać prace i materiały do budżetu.

 • Zapewniać spójność stylizacji artystów

  Dbać o spójną stylizację artystów podczas produkcji filmu. Zapewniać, aby stale wyglądali tak samo.

 • Dostosowywać się do kreatywnych oczekiwań artystów

  Pracować z artystami, dążąc do zrozumienia wizji twórcy i przystosowania się do niej. W pełni korzystać z własnych talentów i umiejętności w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów.

 • Analizować zapotrzebowanie na zasoby techniczne

  Zdefiniować i zrobić listę wymaganych zasobów i sprzętu w oparciu o techniczne potrzeby produkcji.

 • Przestrzegać harmonogramu prac

  Zarządzać sekwencją działań w celu przekazania zakończonych prac w uzgodnionych terminach i zgodnie z harmonogramem prac.

Source: Sisyphus ODB