Zawód chemik kosmetolog

Chemicy kosmetolodzy opracowują receptury w celu tworzenia i testowania nowych produktów kosmetycznych oraz ulepszania istniejących, takich jak perfumy i substancje zapachowe, szminki, wodoodporne płyny i przybory do makijażu, farby do włosów, mydła i detergenty o specjalnych właściwościach, aktualne leki lub suplementy zdrowotne.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Surowce kosmetyczne

  Różne źródła kosmetyków obejmują asortyment począwszy od rozdrobnionych owadów do rdzy.

 • Dobre praktyki wytwarzania

  Wymogi regulacyjne i dobre praktyki wytwarzania (GMP) stosowane w danym sektorze wytwórczym.

 • Chemia analityczna

  Przyrządy i metody stosowane do rozdzielania, identyfikacji i oznaczania ilościowego substancji – składników chemicznych naturalnych i sztucznych materiałów i roztworów.

 • Techniki laboratoryjne

  Techniki stosowane w różnych obszarach nauk przyrodniczych w celu uzyskania danych doświadczalnych, takich jak analiza grawimetryczna, chromatografia gazowa, metody elektroniczne lub termiczne.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

Umiejętności

 • Rozwiązywać problemy związane z formułami kosmetycznymi

  Rozwiązywać problemy związane z niestabilnymi formułami, rozszerzając zasięg rozwiązań w celu zapewnienia stabilności i wysokiej jakości zgodnego ze specyfikacjami produktu końcowego.

 • Przestrzegać wymogów prawnych dotyczących kosmetyków

  Zapewniać zgodność z wymogami prawnymi dotyczącymi produktów higieny osobistej, takich jak kosmetyki, perfumy i przybory toaletowe.

 • Kalibrować sprzęt laboratoryjny

  Kalibrować sprzęt laboratoryjny poprzez porównanie pomiarów: jednego o znanej wielkości lub prawidłowości wykonanego z użyciem wiarygodnego urządzenia oraz drugiego wykonanego za pomocą innego urządzenia laboratoryjnego. Dokonywać pomiarów w jak najbardziej podobny sposób.

 • Przeprowadzać eksperymenty chemiczne

  Przeprowadzać eksperymenty chemiczne w celu testowania różnych produktów i substancji i wyciągania wniosków dotyczących wykonalności i odtwarzalności produktów.

 • Badać próbki produktu

  Badać próbki produktu wizualnie lub ręcznie w celu sprawdzenia właściwości, takich jak klarowność, czystość, konsystencja, wilgotność i tekstura.

 • Przedstawiać zalecenia dotyczące sposobów udoskonalenia wyrobu

  Zalecać modyfikacje produktu końcowego i usprawnienia procesu.

 • Sporządzać sprawozdanie z wyników analizy

  Opracowywać dokumenty badawcze lub przeprowadzać prezentacje na żywo wyników przeprowadzonych badań i analiz, ze wskazaniem procedur i metod analitycznych, które doprowadziły do konkretnych wyników, jak również potencjalnych interpretacji wyników.

 • Przestrzegać standardowych procedur

  Przestrzegać i postępować zgodnie ze standardowymi procedurami operacyjnymi (SOP).

 • Opracowywać produkty kosmetyczne

  Opracowywać i projektować złożone produkty kosmetyczne od pomysłu do wykończenia.

 • Testować produkty kosmetyczne

  Testowanie produktów, takich jak kremy do skóry, produkty do makijażu lub inne produkty kosmetyczne, w celu oceny ich skuteczności i zgodności z formułą.

Source: Sisyphus ODB