Zawód chirurg pielęgniarz drzew

Chirurdzy pielęgniarze drzew zajmują się pielęgnacją drzew. Wykorzystują ciężkie maszyny do przycinania i wycinki drzew. Często muszą wspinać się na drzewa w celu ich konserwacji.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Pielęgnacja i ochrona drzew

  Wymogi środowiskowe w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew.

Umiejętności

 • Wykonywać czynności kontrolne w odniesieniu do chorób i szkodników

  Wykonywanie działań w zakresie zwalczania chorób i szkodników, z wykorzystaniem metod konwencjonalnych lub biologicznych, z uwzględnieniem rodzaju klimatu, roślin lub upraw, przepisów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Przechowywanie i przetwarzanie pestycydów zgodnie z zaleceniami i prawodawstwem.

 • Przycinać drzewa

  Przycinać drzewa i duże gałęzie zgodnie z przepisami BHP

 • Obsługiwać piłę łańcuchową

  Obsługiwać mechaniczną piłę łańcuchową zasilaną energią elektryczną, sprężonym powietrzem lub benzyną.

 • Wspinać się na drzewa

  Wspinać się na drzewa i schodzić z drzew w sposób bezpieczny.

 • Wykonywać olinowanie drzewa w powietrzu

  Obliczać spodziewane obciążenia, na jakie będzie narażone olinowanie. Wybrać elementy kompatybilne z systemem olinowania i wybrać umiejscowienie punktów kotwiących dla elementów olinowania. Uwzględniać przewidywane obciążenia i pozycji dla załogi naziemnej, inne punkty zakotwiczenia, wyposażenie, planowaną strefę zrzutu i obszar przetwarzania. Usuwać dolne sekcje drzew za pomocą odpowiednich cięć, minimalizując obciążenie udarowe w systemie olinowania.

 • Doradzać w kwestiach związanych z drzewami

  Udzielać porad organizacjom i osobom prywatnym na temat sadzenia i bezpieczeństwa drzew. Badać aktualne projekty ochrony i zarządzania drzewostanem.

 • Chronić drzewa

  Chronić drzewa, biorąc pod uwagę stan zdrowia i warunki drzew(a) oraz plany zachowania i ochrony danego obszaru. Obejmuje to wycinkę drzew lub gałęzi na drzewach w oparciu o wiedzę o biologii drzewa.

 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa przy pracy na dużych wysokościach

  Podejmować niezbędne środki ostrożności i stosować zestaw środków służących do oceny ryzyka, zapobiegania mu i przeciwdziałania mu podczas pracy w dużej odległości od podłoża. Zapobiegać narażaniu osób pracujących pod takimi strukturami i unikać upadków z drabin, ruchomych rusztowań, stałych pomostów roboczych, urządzeń dźwigowych do podnoszenia ludzi itp., ponieważ może to skutkować ofiarami śmiertelnymi lub poważnymi obrażeniami.

 • Oceniać zagrożenia związane z wycinką i zasadzaniem lasów

  Oceniać ryzyko i zagrożenia oraz prowadzić skuteczne działania w celu zminimalizowania ryzyka i przywrócenia pierwotnego stanu drzew lub ponownego zalesienia.

 • Dokonywać przerzedzenia lasów

  Usuwać niektóre drzewa z drzewostanów w celu poprawy stanu zdrowia drzew, wartości drewna i produkcji.

Source: Sisyphus ODB