Zawód Chirurg

Chirurg
Credits: Shutterstock.com

Chirurg wykonuje zabiegi i operacje z zakresu chirurgii ogólnej, urazowej, plastycznej onkologicznej, naczyń żylnych, endokrynologii, gastroenterologii itp. wykorzystując metody inwazyjne (operując rękami lub używając odpowiedniego sprzętu).

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania chirurg

 • Analizuje historię choroby pacjenta, uczulenia na leki, kondycję fizyczną oraz na podstawie różnych testów kwalifikuje pacjenta do operacji lub proponuje inną pomoc medyczną
 • Operuje pacjentów (chirurg twardy operuje ko ści, a chirurg miękki inne tkanki)
 • Podczas operacji kieruje się ogólnie przyjętymi technikami chirurgii
 • Zaleca odpowiednie przygotowanie pacjenta do operacji oraz opieke pooperacyjną
 • Przeprowadza wywiad z pacjentem oraz informuje o stanie jego zdrowia oraz proponowanych rozwiązaniach co do leczenia
 • Kieruje i koordynuje pracami personelu szpitalnego (pielęgniarek, asystentów, specjalistów, rezydentów i innego personelu)
 • Udziela konsultacji oraz pomocy chirurgicznej innym chirurgom
 • W razie potrzeby kieruje pacjenta do innych specjalistów
 • Sprawdza sprzęt i salę operacyjną przez zabiegiem/operacją
 • Prowadzi statystykę wykonanych operacji oraz uczęszcza na spotkania naukowe/szkolenia

Powiązane zawody specjaliści medycyny

 • Anestezjolog
 • Chirurg plastyczny
 • Gastrolog
 • Genetyk
 • Ginekologa
 • Higienista pracy, zdrowia funkcjonariusza
 • Inny lekarz specjalista
 • Kardiolog
 • Kierownik placówki służby zdrowia
 • Kierownik szpitala
 • Lekarz pierwszego kontaktu
 • Lekarz przyzakładowy
 • Optyczne specjalistyczne
 • Patolog
 • Psychiatra
 • Radiolog
 • Skóra specjalistyczne
 • Stomatolog, chirurg stomatolog
 • Urolog

Source: Sisyphus ODB