Zawód choreolog

Choreolodzy są wyspecjalizowanymi twórcami tańca w konkretnych stylach lub tradycjach, takich jak taniec etniczny, taniec dawny lub taniec barokowy. Ich praca jest postrzegana w szerszym kontekście historycznym i socjologicznym jako forma wyrazu grupy ludzkiej, w której powstała. Choreolodzy analizują taniec z perspektywy aspektów wewnętrznych: teorii, praktyki i epistemologii ruchu jako takiego. Ponadto badają taniec z perspektywy zewnętrznej: kontekstu społecznego, etnologicznego, etnograficznego i socjologicznego, w którym powstaje taniec.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wartości historyczne i artystyczne

  Wartości historyczne i artystyczne sugerowane w przykładach z danej gałęzi sztuki.

 • Prawo własności intelektualnej

  Przepisy regulujące zbiór praw chroniących produkty intelektualne przed niezgodnym z prawem naruszeniem.

 • Przepisy prawa pracy

  Ustawodawstwo, na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, regulujące warunki pracy w różnych dziedzinach między stronami umowy o pracę, takimi jak rząd, pracownicy, pracodawcy i związki zawodowe.

Umiejętności

 • Wykazywać się wiedzą specjalistyczną na temat tradycji tanecznej

  Wykazywanie dogłębnego zrozumienia tańca i zagadnień tworzenia tańca oraz świadomość walorów artystycznych wybranego stylu tańca, aby zrekonstruować lub stworzyć dzieło choreograficzne całkowicie dostosowane do wybranej tradycji tanecznej.

 • Interpretować intencje artystyczne

  Interpretować intencje artystyczne autora.

 • Pracować z osobami o różnych charakterach

  Cechować się elastycznością i pracować z osobami o różnych charakterach.

 • Zarządzać karierą artystyczną

  Prezentacja samego siebie i swojego podejścia artystycznego. Uzyskiwanie pozycji dla swoich dzieł na rynkach docelowych. Promowanie i wprowadzanie na rynek samego siebie oraz swoich dzieł.

 • Monitorować zmiany na scenie artystycznej

  Monitorować eventy artystyczne, trendy i inne wydarzenia. Czytać najnowsze publikacje o sztuce, aby rozwijać pomysły i pozostać w kontakcie z odpowiednimi wydarzeniami świata sztuki.

 • Stosować techniki notacji różnych tańców

  Stosować techniki notacji, aby notować różne formy tańca.

 • Odnotowywać zmiany w choreografii

  Wskazywać wszelkie zmiany w choreografii podczas produkcji i korygować błędy w zapisie.

 • Oceniać jakość dzieł sztuki

  Prawidłowo oceniać jakość dzieł sztuki, artefaktów, fotografii i dokumentów.

 • Opracowywać choreografię

  Dokumentować i zachowywać choreografię produkcji oraz intencje i wizję choreografa.

 • Dbać o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w sektorze sztuk widowiskowych

  Weryfikować aspekty techniczne danego miejsca pracy, kostiumy, rekwizyty itp. Eliminować potencjalne zagrożenia w miejscu pracy lub w miejscu występu. Czynnie interweniować w razie wypadku lub choroby.

 • Pełnić funkcję eksperta ds. tańca

  Działać w charakterze konsultanta eksperckiego dla choreografów, programistów, miejsc imprez, konserwatoriów i innych stosownych instytucji.

 • Pracować w sposób pozwalający zapewnić własne bezpieczeństwo

  Stosować zasady bezpieczeństwa zgodnie ze szkoleniem i instrukcjami oraz na podstawie solidnej wiedzy na temat środków zapobiegawczych i zagrożeń dla własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

Source: Sisyphus ODB