Zawód doradca do spraw doskonalenia procesów edukacyjnych

Doradcy do spraw doskonalenia procesów edukacyjnych wykonują badania w dziedzinie edukacji. Dążą do poszerzenia wiedzy na temat tego, jak procesy edukacyjne, systemy edukacyjne i osoby (nauczyciele i osoby uczące się) pracują. Przewidują obszary, w których można wprowadzić ulepszenia i opracowują plany wdrożenia innowacji. Doradzają pracodawcom i decydentom w kwestiach związanych z edukacją i pomagają w planowaniu polityki edukacyjnej.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Cele programów nauczania

  Cele określone w programach nauczania i określone efekty uczenia się.

 • Pedagogika

  Dyscyplina, która dotyczy teorii i praktyki kształcenia, w tym różne metody instruktażowe dotyczące kształcenia osób lub grup.

 • Standardy w zakresie programów nauczania

  Polityki rządów dotyczące programów nauczania i zatwierdzonych programów nauczania z poszczególnych placówek oświatowych.

Umiejętności

 • Monitorować zmiany w sektorze edukacji

  Monitorować zmiany w polityce edukacyjnej, metodach i badaniach poprzez dokonywanie przeglądu odpowiedniej literatury i utrzymywanie kontaktów z urzędnikami i instytucjami edukacyjnymi.

 • Analizować źródła informacji

  Konsultować się z odpowiednimi źródłami informacji, aby znaleźć inspirację, uczyć się na określone tematy i uzyskać dodatkowe informacje.

 • Doradzać w kwestii opracowywania programu nauczania

  Doradzać pracownikom oświaty i urzędnikom w zakresie opracowywania nowych programów nauczania lub zmian w istniejących programach nauczania.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Współpracować ze specjalistami w dziedzinie edukacji

  Komunikacja z nauczycielami lub innymi specjalistami zajmującymi się edukacją, aby zidentyfikować potrzeby i obszary poprawy systemów edukacji oraz nawiązać współpracę.

 • Przeprowadzać badania jakościowe

  Gromadzić istotne informacji poprzez stosowanie systematycznych metod, takich jak wywiady, grupy dyskusyjne, analizy tekstowe, obserwacje i studia przypadków.

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

 • Opracowywać koncepcje pedagogiczne

  Opracowywać określoną koncepcję opisującą zasady kształcenia, na których opiera się organizacja oraz promowane przez nią wartości i wzorce zachowań.

 • Oceniać programy edukacyjne

  Oceniać bieżące programy szkoleniowe i doradzać w sprawie potencjalnej optymalizacji.

 • Określać potrzeby edukacyjne

  Określać potrzeby uczniów, organizacji i przedsiębiorstw w zakresie zapewniania edukacji w celu wspierania rozwoju programów nauczania i polityki edukacyjnej.

 • Analizować system edukacji

  Analizować różne aspekty systemu szkolnictwa i edukacji, takie jak związek między pochodzeniem kulturowym uczniów a ich szansami edukacyjnymi, programy przygotowania zawodowego lub cele kształcenia dorosłych, w celu formułowania zaleceń dla specjalistów w dziedzinie edukacji i decydentów.

 • Przedstawiać sprawozdania

  Prezentować odbiorcom wyniki, statystyki i wnioski w sposób przejrzysty i bezpośredni.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

Source: Sisyphus ODB