Zawód doradca do spraw rozwoju gospodarczego

Doradcy do spraw rozwoju gospodarczego określają i wdrażają polityki na rzecz poprawy wzrostu gospodarczego i stabilności w społeczności, rządzie lub instytucji. Badają tendencje gospodarcze i koordynują współpracę między instytucjami zajmującymi się rozwojem gospodarczym. Analizują potencjalne zagrożenia i konflikty gospodarcze oraz opracowują plany ich rozwiązania. Doradcy do spraw rozwoju gospodarczego doradzają w kwestii stabilności gospodarczej instytucji i wzrostu gospodarczego.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

 • Finanse publiczne

  Wpływ rządu na gospodarkę oraz funkcjonowanie dochodów i wydatków rządu.

 • Ekonomia

  Zasady i praktyki gospodarcze, rynki finansowe i towarowe, bankowość i analiza danych finansowych.

Umiejętności

 • Analizować tendencje ekonomiczne

  Analizować zmiany w handlu krajowym lub międzynarodowym, relacjach biznesowych, bankowości i funkcjonowaniu finansów publicznych oraz sposób wzajemnego oddziaływania tych czynników w danym kontekście gospodarczym.

 • Doradzać w kwestii rozwoju gospodarczego

  Doradzać organizacjom i instytucjom w sprawie czynników i kroków, które mogłyby podjąć w celu promowania i zapewniania stabilności ekonomicznej i wzrostu.

 • Utrzymywać relacje z agencjami rządowymi

  Tworzyć i utrzymywać przyjazne relacje służbowe z partnerami z różnych agencji rządowych.

 • Opracowywać politykę w dziedzinie ekonomii

  Opracowywać strategie na rzecz zapewnienia stabilności gospodarczej i wzrostu w organizacji, kraju lub na arenie międzynarodowej oraz poprawy praktyk handlowych i procedur finansowych.

 • Rozważać kryteria gospodarcze podczas podejmowania decyzji

  Opracowywać wnioski i podejmować odpowiednie decyzje z uwzględnieniem kryteriów gospodarczych.

 • Doradzać w kwestii aktów ustawodawczych

  Doradzanie ustawodawcom w zakresie opracowywania nowych ustaw i rozpatrywania kwestii ustawodawczych.

 • Utrzymywać relacje z przedstawicielami środowisk lokalnych

  Utrzymywać dobre stosunki z przedstawicielami lokalnego społeczeństwa naukowego, gospodarczego i obywatelskiego.

 • Oceniać czynniki ryzyka

  Określać wpływ ekonomicznych, politycznych i kulturowych czynników ryzyka oraz dodatkowych kwestii.

 • Pośredniczyć w kontaktach z organami na szczeblu lokalnym

  Utrzymywać łączność i wymieniać informacje z władzami regionalnymi lub lokalnymi.

Source: Sisyphus ODB