Zawód doradca ds. środków publicznych

Doradcy ds. środków publicznych doradzają osobom indywidualnym i przedsiębiorcom w kwestii możliwości finansowania przez rząd. Analizują oni potrzeby klientów, zasięgają ich opinii w sprawie funduszy, dotacji i grantów, które mają do nich zastosowanie, oraz pomagają w przejściu procedury rekrutacyjnej. Doradcy ds. środków publicznych tworzą również publiczne organy administracji publicznej w organizacjach.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Analiza biznesowa

  Dziedzina badań, która odnosi się do identyfikacji potrzeb i problemów biznesowych oraz określenia rozwiązań, które osłabiają lub uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Analiza biznesowa obejmuje rozwiązania informatyczne, wyzwania rynkowe, rozwój polityki i kwestie strategiczne.

 • Procesy biznesowe

  Procesy stosowane przez organizację w celu poprawy wydajności, wyznaczania nowych celów i osiągania celów w opłacalny i terminowy sposób.

 • Metody finansowania

  Możliwości finansowe w zakresie finansowania projektów takich jak projekty tradycyjne, tj. pożyczki, kapitał udziałowy, dotacje publiczne lub prywatne po metody alternatywne, takie jak finansowanie społecznościowe.

Umiejętności

 • Doradzać w kwestiach finansowych

  Prowadzić konsultacje, doradzać i proponować rozwiązania w zakresie zarządzania finansami, m.in. w odniesieniu do nabywania nowych aktywów, ponoszenia kosztów inwestycji oraz metod skutecznego opodatkowania.

 • Przeprowadzać analizę biznesową

  Oceniać stan przedsiębiorstwa samego w sobie oraz w odniesieniu do działalności komercyjnej, prowadzenie badań, umieszczanie danych w kontekście potrzeb biznesowych i określanie obszarów możliwości.

 • Analizować cele biznesowe

  Badać dane zgodnie ze strategiami i celami biznesowymi oraz tworzyć krótko- i długoterminowe plany strategiczne.

 • Korzystać z technik konsultacyjnych

  Doradzać klientom w różnych sprawach osobistych lub zawodowych.

 • Określać potrzeby klientów

  Określać obszary, w których klient może wymagać pomocy i badać możliwości zaspokojenia tych potrzeb.

 • Analizować wymagania biznesowe

  Analizować potrzeby i oczekiwania klientów w odniesieniu do produktu lub usługi w celu wykrycia i usunięcia niespójności oraz ewentualnej rozbieżności opinii wśród zainteresowanych stron.

 • Udzielać informacji dotyczących finansowania publicznego

  Udzielanie informacji klientom w zakresie dotacji i programów finansowania przydzielonych przez sektor instytucji rządowych i samorządowych na małe i duże projekty w różnych dziedzinach, takich jak promowanie energii ze źródeł odnawialnych.

 • Zarządzać dofinansowaniem ze środków rządowych

  Monitorować budżet uzyskany z środków rządowych oraz zapewniać wystarczające środki na pokrycie kosztów i wydatków w ramach organizacji lub projektu.

Source: Sisyphus ODB