Zawód doradca ds. energii odnawialnej

Doradcy ds. energii odnawialnej doradzają klientom w kwestiach zalet i wad różnych odnawialnych źródeł energii. Prowadzą ankiety i wywiady służące badaniu zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych i badaniu opinii w tej dziedzinie oraz starają się doradzić klientom źródło takiej energii najkorzystniejsze dla ich potrzeb.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Właściwości produktów

  Materialne cechy produktu, takie jak jego materiały, właściwości i funkcje, jak również różne zastosowania, cechy, zastosowanie i wymogi w zakresie wsparcia.

 • Efektywność energetyczna

  Zakres informacji dotyczących ograniczania zużycia energii. Obejmują one obliczanie zużycia energii, zapewnianie certyfikatów i środków wsparcia, oszczędność energii poprzez zmniejszenie popytu, zachęcanie do efektywnego korzystania z paliw kopalnych oraz promowanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

 • Charakterystyka usług

  Charakterystyka usługi, która może obejmować uzyskiwanie informacji na temat jej stosowania, funkcji, cech, wykorzystywania i wymogów w zakresie wsparcia.

 • Energia słoneczna

  Energia pochodząca z światła i ciepła ze słońca, która może być wykorzystywana i użytkowana jako odnawialne źródło energii z wykorzystaniem różnych technologii, takich jak fotowoltaika (PV) służąca do produkcji energii elektrycznej i energia cieplna z energii słonecznej (STE) w celu wytwarzania energii cieplnej.

 • Technologie energetyki odnawialnej

  Różne rodzaje źródeł energii, których nie można wyczerpać, takie jak wiatr, słońce, woda, biomasa i energia z biopaliw. Różne technologie wykorzystywane do wdrażania tych rodzajów energii w coraz większym stopniu, takie jak turbiny wiatrowe, zapory hydroelektryczne, fotowoltaika i skoncentrowana energia słoneczna.

 • Analiza rynku

  Badania i analiza rynku oraz jej określone metody badawcze.

Umiejętności

 • Udzielać informacji dotyczących finansowania publicznego

  Udzielanie informacji klientom w zakresie dotacji i programów finansowania przydzielonych przez sektor instytucji rządowych i samorządowych na małe i duże projekty w różnych dziedzinach, takich jak promowanie energii ze źródeł odnawialnych.

 • Oceniać klientów

  Szybko tworzyć obraz osobistych okoliczności, potrzeb i preferencji klientów.

 • Udzielać informacji na temat turbin wiatrowych

  Udzielać organizacjom i osobom fizycznym poszukującym alternatywnych metod zapewnienia energii informacji na temat kosztów, korzyści i negatywnych aspektów instalacji i eksploatacji turbin wiatrowych w obiektach mieszkalnych i ogólnych, a także kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu wdrożenia technologii turbin wiatrowych.

 • Przeprowadzać badanie rynku

  Gromadzić, oceniać i przedstawiać dane dotyczące rynku docelowego i klientów w celu ułatwienia strategicznego rozwoju i studiów wykonalności. Identyfikować tendencje rynkowe.

 • Udzielać informacji na temat paneli fotowoltaicznych

  Udzielać organizacjom i osobom fizycznym poszukującym alternatywnych metod zapewnienia energii zakładom i obiektom mieszkalnym informacji na temat kosztów, korzyści i negatywnych aspektów instalacji i eksploatacji paneli fotowoltaicznych, a także kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu zakupu i instalacji systemów fotowoltaicznych.

 • Promować świadomość środowiskową

  Obliczyć ślad węglowy procesów biznesowych i innych praktyk w celu promowania zrównoważonego rozwoju i zwiększenia świadomości na temat wpływu na środowisko.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Udzielać informacji na temat geotermalnych pomp ciepła

  Zapewniać organizacjom i osobom fizycznym możliwości poszukiwania alternatywnych metod dostarczania energii do budynków, uwzględniając koszty, korzyści i negatywne aspekty instalacji i wykorzystania geotermalnych pomp ciepła w kontekście usług komunalnych oraz sprawy, które należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu zakupu i instalacji tych pomp.

 • Określać zapotrzebowanie energetyczne

  Określać rodzaj energii i jej ilość niezbędnej w budynku lub instalacji, aby zapewnić konsumentom najbardziej korzystne, zrównoważone i ekonomicznie racjonalne usługi energetyczne.

 • Promować zrównoważoną energię

  Promować korzystanie z odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w środowisku organizacji i osób indywidualnych w celu zbudowania zrównoważonej przyszłości; zachęcać do sprzedaży urządzeń produkujących energię odnawialną, takich jak urządzenia wykorzystujące energię słoneczną.

 • Doradzać w kwestii efektywności energetycznej systemów ogrzewania

  Udzielać klientom informacji i porad na temat sposobów utrzymania efektywności energetycznej systemu ogrzewania w domach lub biurach oraz możliwych alternatywnych rozwiązań.

Source: Sisyphus ODB