Zawód doradca ds. polityki podatkowej

Doradcy ds. polityki podatkowej prowadzą badania i opracowują polityki i przepisy podatkowe w celu udoskonalenia i opracowania polityk fiskalnych. Doradzają organom publicznym w zakresie realizacji polityki i operacji finansowych, a także prognozują konsekwencje finansowe zmian polityk fiskalnych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Analiza biznesowa

  Dziedzina badań, która odnosi się do identyfikacji potrzeb i problemów biznesowych oraz określenia rozwiązań, które osłabiają lub uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Analiza biznesowa obejmuje rozwiązania informatyczne, wyzwania rynkowe, rozwój polityki i kwestie strategiczne.

 • Finanse publiczne

  Wpływ rządu na gospodarkę oraz funkcjonowanie dochodów i wydatków rządu.

 • Polityki obowiązujące w przedsiębiorstwach

  Zbiór reguł rządzących działalnością firmy.

 • Strategie organizacyjne

  Strategie mające na celu osiągnięcie celów dotyczących rozwoju i utrzymania organizacji.

 • Podatki katastralne

  Przepisy podatkowe dotyczące nieruchomości oraz pomiarów i wyznaczania granic nieruchomości społeczności.

 • Prawo publiczne

  Część prawa regulująca relacje między jednostkami a rządem oraz relacje między jednostkami, które dotyczą bezpośrednio społeczeństwa.

 • Polityka

  Metoda, proces i badanie wpływu na ludzi, przejmowania kontroli nad społecznością lub społeczeństwem oraz podział władzy w obrębie społeczności i między społeczeństwami.

 • Planowanie strategiczne

  Elementy definiujące podstawy i kluczowe elementy organizacji, takie jak jej misja, wizja, wartości i cele.

 • Przepisy podatkowe

  Przepisy podatkowe mające zastosowanie do określonej dziedziny specjalizacji, np. podatek importowy, podatek rządowy itp.

 • Prawo spółek

  Reguły prawne regulujące sposób, w jaki interesariusze firmy (tacy jak akcjonariusze, pracownicy, dyrektorzy, konsumenci itp.) wchodzą w interakcje ze sobą, a także obowiązki przedsiębiorstw wobec interesariuszy.

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

Umiejętności

 • Nadzorować działania w zakresie rzecznictwa

  Zarządzać działaniami mającymi na celu wpływanie na decyzje polityczne, gospodarcze i społeczne. Upewnić się, że zasady etyczne i polityki są przestrzegane.

 • Monitorować politykę przedsiębiorstwa

  Monitorować politykę firmy i proponować jej ulepszenia.

 • Doradzać w kwestii polityki podatkowej

  Doradzać urzędnikom państwowym w sprawie zmian dotyczących polityki i procedur podatkowych oraz wdrażania nowej polityki na szczeblu krajowym i lokalnym.

 • Opracowywać politykę w dziedzinie podatków

  Opracowywanie nowych polityk dotyczących procedur podatkowych w oparciu o wcześniejsze badania, dla podnoszenia skuteczności procedur i ich wpływu na optymalizację dochodów i wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych, zapewniając zgodność z przepisami podatkowymi.

 • Opracowywać polityki organizacyjne

  Opracowywać i nadzorować wdrażanie procedur mających na celu udokumentowanie i uszczegółowienie procedur działania organizacji w świetle jej planowania strategicznego.

 • Badać procedury podatkowe

  Zbadać procedury regulujące czynności podatkowe, takie jak procedury związane z obliczaniem podatku dla organizacji lub osób fizycznych, procesem obsługi i kontroli podatków oraz procesami zwrotu podatku.

Source: Sisyphus ODB