Zawód Doradca ds. polityki postępowania

Doradca ds. polityki postępowania
Credits: Shutterstock.com

Doradca ds. polityki doradza w zakresie programów i działań rządów oraz przedsiębiorstw, udzielając wskazówek na etapie jej tworzenia, wprowadzania i modyfikowania.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania doradca ds. polityki postępowania

 • Dokonuje przeglądu istniejącej polityki i rozwiązań prawnych np. w celu wykrycia anomalii i przestarzałych rozwiązań.
 • Identyfikuje kwestie wymagające badań i analizy.
 • Bada odpowiednie zagadnienia np.: zmiany społeczne i ekonomiczne, oczekiwania odbiorców świadczonych usług itp..
 • Tworzy, analizuje i ocenia możliwe rozwiązania.
 • Przygotowuje rekomendacje dla nowej polityki.
 • Ocenia finansowe konsekwencje oraz sprawiedliwo ść istniejącej polityki.
 • Konsultuje różne aspekty polityki z zainteresowanymi osobami (np. z osoba kierującą danym programem) np. w celu okre ślenia wymagań stawianych polityce lub przedyskutowania różnych opcji.
 • Pisze raporty, przygotowuje referaty oraz rekomendacje zmian w polityce.
 • Przygotowuje przemowy i prezentacje.
 • Przygotowuje i przechowuje instrukcje dotyczące polityki i procedur.

Powiązane zawody administracja państwowa na szczeblu krajowym

 • Dyplomata
 • Funkcjonariusz rządowy ds. podatków lub akcyzy
 • Inspektor rządowy ds. majątkowych
 • Politolog
 • Prawo, administracja, inspekcja, doradztwo, poz.
 • Specjalista polityczny lub administracyjny
 • Urzędnik wydający licencje
 • Ustawodawca
 • Wyższy urzędnik nielegislacyjny
 • Wyższy urzędnik rządowy

Source: Sisyphus ODB