Zawód doradca ds. pomocy humanitarnej

Doradcy ds. pomocy humanitarnej zapewniają strategie mające na celu ograniczenie skutków kryzysów humanitarnych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Zapewniają profesjonalne doradztwo i wsparcie we współpracy z różnymi partnerami.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Identyfikować aktualne problemy w obszarze pomocy humanitarnej

  Rozpoznawać pojawiające się problemy i trendy w proaktywny sposób na poziomie krajowym, regionalnym lub międzynarodowym, aby szybko na nie reagować.

 • Zarządzać pomocą humanitarną

  Planowanie i udzielanie wsparcia oraz pomocy w reagowaniu na kryzysy humanitarne.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Wykonywać pracę na obszarach dotkniętych klęskami

  Wspierać ludzi w środowiskach niestabilnych i dotkniętych konfliktami, takich jak kraje rozwijające się.

 • Udzielać porad w zakresie pomocy humanitarnej

  Dążyć do ustanowienia lub poprawy dobrostanu człowieka poprzez udzielanie porad.

 • Posiadać umiejętności w zakresie zarządzania

  Proponować priorytety i strategie programu oraz możliwość organizowania spotkań krajowych i/lub międzynarodowych.

 • Korzystać z technik komunikacyjnych

  Stosować techniki komunikacji umożliwiające rozmówcom lepsze zrozumienie siebie nawzajem i dokładne przekazywanie treści w komunikatach.

 • Wykazywać się odpornością na stres

  Utrzymywać umiarkowany stan psychiczny i efektywność w obliczu nacisków lub niekorzystnych okoliczności.

Source: Sisyphus ODB