Zawód Doradca ds. rolnictwa

Doradca ds. rolnictwa
Credits: Shutterstock.com

Doradca ds. rolnictwa pomaga i doradza rolnikom, jednostkom rządowym, biznesowi i przemysłowi związanemu z rolnictwem w zakresie produkcji, przetwórstwa i dystrybucji produktów rolnych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania doradca ds. rolnictwa

 • Współpracuje z klientami (np. indywidualnymi rolnikami, firmami związanymi z rolnictwem) w celu identyfikacji i oceny potrzeb biznesowych i technicznych.
 • Diagnozuje potrzeby klienta związane z zarządzaniem i produkcją.
 • Doradza klientom w zakresie żywienia i zdrowia hodowanych zwierząt, produkcji rolnej, zbiorów, wyboru maszyn itp.
 • Rozwiązuje problemy (związane np. z podawaniem odpowiednich dawek żywieniowych, nawożeniem, usuwaniem chwastów i szkodników) i wysuwa konkretne propozycji zmian.
 • Pomaga klientom w przygotowaniu biznes planu, wypełnianiu wniosków i podejmowaniu nowych działań.
 • Ustala plan wizyt u klienta i wizytuje gospodarstwa.
 • Zbiera i analizuje dane oraz raporty produkcyjne i finansowe w celu pomiaru wyników działalno ści danego klienta.
 • Zbiera odpowiednie informacje (np. potrzebne dla klienta) i stara się być na bieżąco z tym co dzieje się w dziedzinie rolnictwa.
 • Przeprowadza szkolenia, głosi wykłady, przygotowuje prezentacje dotyczące nowych technik, zarządzania gospodarstwem rolnym, nowych regulacji prawnych itp.
 • Przygotowuje i dystrybuuje materiały informacyjne, ulotki itp. w celu edukowania i informowania rolników.
 • Organizuje, doradza i uczestniczy w przedsięwzięciach lokalnych, imprezach, festynach i spotkaniach klubowych.
 • Przechowuje dane o klientach (np. odbytych wizytach, udzielonych radach, osiągniętych wynikach), zarządza budżetem, przygotowuje raporty i wykonuje podstawowe prace administracyjne.

Powiązane zawody inwentarz żywy

 • Asystent weterynarza
 • Gospodarz hodowli zwierząt
 • Handlarz w gospodarstwie hodowli zwierząt
 • Hodowca bydła
 • Hodowca poz.
 • Hodowca trzody chlewnej
 • Inny producent inwentarza żywego
 • Inseminator
 • Inspektor weterynarski
 • Instalator szprętu hodowli zwierząt
 • Kierownik centrum hodowli zwierząt
 • Kierownik gospodarstwa hodowli zwierząt
 • Kierownik gospodarstwa upraw ornych
 • Kontroler jakości / inspektor, bydło, mięso, ryby
 • Małorolny hodowca zwierząt
 • Pasterz bydła lub owiec
 • Pomocnik stacji hodowli bydła
 • Pomocnik w gospodarstwie hodowlanym
 • Pracownik gospodarstwa hodowli zwierząt
 • Producent artykułów mleczarskich
 • Producent drobiu
 • Technyk szprętu hodowli zwierząt
 • Weterynarz

Source: Sisyphus ODB