Zawód doradca ds. strategii prowadzenia sporów sądowych

Doradcy ds. strategii prowadzenia sporów sądowych pomagają prawnikom w przygotowaniu do rozprawy, badając skład ławy przysięgłych. Pomagają w opracowywaniu strategii procesowych, analizują postępowanie ławy przysięgłych podczas procesu i doradzają prawnikom w kwestii postępowania. Pomagają również w przygotowaniu świadków i budowaniu argumentacji.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zarządzanie postępowaniami sądowymi

  Procedury związane z postępowaniami sądowymi od ich otwarcia do zamknięcia, takie jak dokumentacja, która musi zostać przygotowana i rozpatrzona, osoby zaangażowane w różne etapy postępowania oraz wymogi, które muszą zostać spełnione, zanim postępowanie będzie mogło zostać zamknięte.

 • Procedury sądowe

  Przepisy obowiązujące podczas dochodzenia w sprawie sądowej i podczas rozprawy sądowej oraz dotyczące tego, jak te zdarzenia mają się odbywać.

Umiejętności

 • Doradzać w kwestii strategii procesowych

  Doradzać prawnikom lub innym urzędnikom sądowym w ramach przygotowań do procesu sądowego, pomagając im w przygotowaniu argumentów prawnych, szukając informacji o członkach ławy przysięgłych i sędzim oraz doradzając w kwestii strategicznych decyzji, które mogą wpłynąć na wynik procesu korzystnie dla klienta.

 • Przestrzegać przepisów prawa

  Zapewniać o odpowiednim poinformowaniu na temat regulacji prawnych, regulujących określoną działalność i przestrzeganiu zasad, procedur oraz przepisów.

 • Sporządzać dokumenty prawne

  Sporządzać i zbierać dokumenty prawne dotyczące konkretnego przypadku w celu umożliwienia dochodzenia lub przeprowadzenia rozprawy sądowej, w sposób zgodny z przepisami prawnymi i zapewniający prawidłową ewidencję.

 • Wykorzystywać w praktyce wiedzę na temat zachowań ludzkich

  Zasady praktyczne związane z zachowaniami grup, tendencjami w społeczeństwie i wpływem dynamiki społecznej.

 • Chronić interesy klientów

  Chronić interesy i potrzeby klienta poprzez podejmowanie niezbędnych działań, badanie wszelkich możliwości, w celu zapewnienia, że klient uzyska preferowane rezultaty.

 • Zachowywać poufność

  Przestrzegać zbioru przepisów dotyczących ujawniania informacji, z wyjątkiem przekazywania innej osobie upoważnionej.

 • Komunikować się z ławą przysięgłych

  Komunikować się z ławą przysięgłych na rozprawie sądowej, aby upewnić się, że są oni zdolni do pełnienia funkcji przysięgłych na rozprawie, będą mogli pozostać bezstronni i podejmować właściwe decyzje, a także upewnić się, że zostali poinformowani o sprawie i są świadomi procedur sądowych.

 • Udzielać porad prawnych

  Udzielanie porad klientom w celu zapewnienia, by ich działania były zgodne z prawem, a także w sposób najbardziej korzystny dla ich sytuacji i konkretnego przypadku, takich jak udzielanie informacji, dokumentacji lub porad na temat przebiegu działań wobec klientów, jeżeli chcą oni podjąć działania prawne lub takie działania są przeciwko nim podjęte.

Source: Sisyphus ODB